Skip to main content

Lärarförbundet kritiserar regeringens förslag om tidigt stöd i skolan: "Tar inte hand om grundproblemet"

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2017 13:00 CEST

Fler obligatoriska prov och tester och fler åtgärdsplaner innebär inte automatiskt att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand kommenterar regeringens lagförslag om tidigt stöd i skolan.

-Vi lärare vet redan vilka barn som behöver särskilt stöd och hur vi skulle kunna hjälpa dem, om resurserna finns på plats. Fler obligatoriska prov och stora mängder ytterligare administrativa pålagor kommer inte automatiskt lära fler barn att läsa, skriva och räkna. Däremot kommer lärarnas arbetsbelastning bli ännu högre och värdefull tid tas från eleverna, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

-Det är helt rätt av regeringen att fokusera på tidigt stöd i lägre årskurser, det är där de gör mest nytta. Men de åtgärder som föreslås tar inte hand om grundproblemet.

-Det vi lärare saknar är tid för planering, utvärdering och uppföljning. Tid för reflektion, samarbete med kollegor och bra kompetensutveckling. En lärartidsgaranti – som garanterar oss lärare tid till detta – skulle vara det absolut mest effektiva för att höja kunskapsresultaten och få fler elever att klara skolan.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 234 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy