Skip to main content

Lärarförbundets kongress fokuserade på likvärdig skola

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 16:05 CET

Sveriges största lärarorganisation Lärarförbundet avslutade under fredagen sin kongress i Stockholm. Ett tydligt fokus har pekats ut för de kommande åren.

-          Vår viktigaste uppgift är att bryta trenden och öka likvärdigheten i skolan. Vi är beredda att samverka med både stat, kommuner och fristående skolor för att det ska ske. Ett förbund med självförtroende klarar det samtidigt som vi ställer skarpa krav på arbetsgivarna och de skolpolitiskt ansvariga, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Kongressveckan inleddes med en larmrapport från Lärarförbundet där det framgår att det idag inte lönar sig att utbilda sig till lärare utan snarare är en ren förlustaffär.

-          Bra lärare ska ha bra betalt. Men ska det bli möjligt måste arbetsgivarna utveckla skolans arbetsorganisation för att skapa effektivitet, bättre karriärvägar, ett bättre ledarskap och ökad lönespridning, säger Eva-Lis Sirén.

Kongressen har även fokuserat på att utveckla och modernisera Lärarförbundets organisation både internt och för att bli en starkare röst för Sveriges alla lärare.

-          När vi kräver att skolan ska moderniseras så måste också Lärarförbundet göra det. Den här kongressen har tagit avgörande steg för att bli ett starkare, mer personligt och öppet förbund, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har, utifrån framtagna rapporter, under kongressen diskuterat med bland andra SKL och kommunala politiker kring en långsiktig lösning för både skolutveckling och förbättrade löner och arbetsvillkor för lärarna.

-          Om skolan ska utvecklas långsiktigt måste politiker både på statlig och på kommunal nivå upphöra med sin ”shame and blame”-debatt. Lärarförbundet ska vara en konstruktiv partner till regering och arbetsgivare när det är till nytta för lärarna, och skarpa kritiker när det behövs, avslutade Eva-Lis Sirén 2010 års kongress.

Viktiga målbeslut under kongressen:

  • Både stat, kommun och fristående skolor har ansvar för höjd likvärdighet
  • Ökade krav på stat, kommun och fristående skolor för höjda lärarlöner
  • Alla lärare ska styra över arbetsinnehållet och ha självklara karriärmöjligheter
  • Alla lärare i alla skolformer ska ha garanterad pedagogisk utvecklingstid
  • Skolan ska gå från driftsorganisation till utvecklingsorganisation

Kongressen hölls under temat ”Allt börjar med en bra lärare”. Långt över 1000 personer har under veckan berättat om sin bästa lärare. Mer om kampanjen och kongressen finns på www.lararforbundet.se/kongress.

Upplysningar:
Lärarförbundets presschef, Claes Nyberg                       070-215 4338

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera