Skip to main content

Lärarförbundets kongress öppnar idag

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 08:41 CET

Under temat ”Allt börjar med en bra lärare” öppnar idag Lärarförbundets kongress i Stockholm. Tal hålls av vice statsminister och utbildningsminister Jan Björklund och Susan Hopgood, ordförande för lärarnas världsorganisation EI. Gäster närvarar från bland annat Zimbabwe, Ryssland och Storbritannien.

-          Alla samhällsförändringar börjar i skolan. Vår kongress kommer kräva att både stat och kommun tar ansvar för att lön, villkor och karriärmöjligheter för lärarna blir bättre. För allt börjar med en bra lärare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet är den största lärarorganisationen i Norden med drygt 230 000 medlemmar. Vi verkar i hela utbildningssystemet och finns i alla Sveriges kommuner. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Viktiga frågor som kommer diskuteras under kongressen är bland annat:

  • Hur blir läraryrket mer attraktivt?
  • Ska lärare göra mer av allt? Lärares arbetstid och villkor måste förbättras.
  • Lärares villkor i fristående skolor – meddelarfrihet och yttrandefrihet.
  • Lika villkor mellan skolor oavsett huvudman.
  • Lärarlegitimationen – varför omfattar den inte alla lärare och vilka utmaningar innebär den för skolan?

Viktiga hållpunkter under tisdagen
07.00-19.00   Lärarförbundets monter på Stockholms central är öppen
11.00-11.40   Invigningsanförande Eva-Lis Sirén, Förbundsordförande
11.40-12.10   Anförande Jan Björklund, vice statsminister och utbildningsminister
12.10-12.30   Susan Hopgood, Ordförande Education Internationals (EI)
14.00             Kongressförhandlingarna inleds

Kongressen går att följa direkt via blogg, chatt och livesändning med start idag kl.11. Mer information finns på Lärarförbundets webbplats lararforbundet.se/kongress.

Temat för årets kongress är ”Allt börjar med en bra lärare”. Representanter för Lärarförbundet finns i en stor monter på Stockholms central och vid ambulerande bussar där allmänheten kan berätta om de lärare som betytt mest för dem. Berättelserna kan också lämnas via www.lararforbundet.se/alltborjarmedenbralarare

Upplysningar:
Lärarförbundets pressjour      08-737 6902    press@lararforbundet.se
Presschef Claes Nyberg          070-215 4338
Pressekreterare Pontus Haag   0701-72 00 39

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera