Skip to main content

Lärarutbildningsundersökning visar: Fler nöjda men fortfarande brister i lärarutbildningen

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:30 CET

PRESSMEDDELANDE FRÅN LÄRARFÖRBUNDET OCH LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 060313

Idag presenterar Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en gemensam undersökning om vad lärarstudenterna anser om sin utbildning. I rapporten konstateras att studenternas inställning till lärarutbildningen förbättrats i jämförelse med den undersökning som LR gjorde under 2004.

Fler är nöjda med utbildningen, 76 procent ger nu utbildningen godkänt. Men undersökningen visar också på att det finns många förbättringsområden.

- En lärarutbildning av högsta kvalitet är avgörande för om yrket ska locka de bästa studenterna att vilja bli lärare. Strukturen på lärarutbildningen är bra, nu gäller det att bli kvitt de barnsjukdomar som högskoleverket pekar på i sin utvärdering, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet.

Undersökningen visar också på en rad förbättringsområden exempelvis på samarbetet mellan kommuner och lärosäten.

– Trots den positiva utveckling kan vi fortfarande se att mer än var fjärde student inte fått utbildning i hur man lär eleverna läsa skriva och räkna. Regeringen har, efter de rapporter och utvärderingar som uppmärksammade dessa problem våren 2005, infört förändringar av examensmålen. Nu förutsätter vi att högskolorna kommer att behandla dessa områden djupare än vad som uppenbart görs idag, säger Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund i en kommentar till rapporten.

Kommentarer:
Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070- 262 27 68

Upplysningar:
Matilda Larsson, pressekreterare, Lärarförbundet, 08-737 69 02
Zoran Alagic, pressombudsman Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Läs mer på www.lararforbundet.se

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 228 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera