Skip to main content

Lektorstjänster stärker skolans resultat

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:27 CET

- Att regeringen nu för första gången inför lektorstjänster både i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan är ett mycket viktigt steg för att stärka resultaten i skolan. Lärarförbundet har som enda fackförbund drivit frågan att forskarutbildade lärare behövs på alla nivåer, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Regeringen kommer i det förslag till ny skollag som i nästa vecka lämnas till Lagrådet att föreslå att lärare som disputerat eller fått en licentiatexamen ska kunna få en lektorstitel. Lektorstjänsterna ska införas på alla nivåer inom skolan – förskolan, grundskolan och gymnasiet.

- Satsningen på lektorer i hela skolsystemet kommer att stärka kvaliteten i den svenska skolan. Bland annat kommer resultaten stärkas i språkutveckling, läsning och skrivning och i matematikförståelse. Att redan i förskolan och grundskolan ha en vetenskapligt grundad metodik för språkutveckling kommer också att stärka integrationen, säger Eva-Lis Sirén.

Lektorer blir viktiga som broar mellan skolan och forskningen. Det kommer också att kunna höja lärarlönerna och skapa incitament för lärare att satsa på sin kompetensutveckling.

- Lärare måste ges möjligheten att bygga sin egen kunskap om vad som fungerar i skolan såsom vårdområdet bygger sin kunskap inom sina discipliner. Satsningen på lektorer är en bra början, säger Eva-Lis Sirén.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen i Sverige är kraftigt eftersatt. Lärarförbundet kräver i sitt Promilleprogram att minst en tusendel av skolans budget i kommunerna måste satsas på skolans forskning. Även Högskoleverket har i många år argumenterat för att skolans vetenskapliga bas måste stärkas.

- Jag ser fram emot att det finns en eller flera lärare i varje förskola, grundskola och gymnasieskola som kan fördjupa kunskapen hos alla lärare. Både staten och kommunerna måste nu satsa resurser för att se till att detta blir verklighet, säger Eva-Lis Sirén.


Upplysningar: Claes Nyberg, presschef Lärarförbundet, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

För ytterligare information, kontakta:

Claes Nyberg
vik. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: claes.nyberg@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se


Om Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.