Skip to main content

Ljungby toppar Bästa skolkommun i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 07:00 CET

Ljungby är den kommun i Kronobergs län som placerar sig högst i Lärarförbundets årliga rankning Bästa skolkommun. Kommunen rankas som nummer 114 av 290 kommuner. Lessebo ligger lägst i länet på plats 272.

Hela rankingen hittar du här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

För sjuttonde året i rad presenterar Lärarförbundet sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I Kronobergs län toppas listan i år av Ljungby kommun, Växjö kommun och Älmhults kommun. Ljungby placerar sig som nummer 114 i hela landet.

– Bästa skolkommun har blivit en årlig dörröppnare till viktiga diskussioner med kommunen som är lärarnas största arbetsgivare om vad som leder till goda skolresultat. I år har vi också ett nytt avtal att ta med oss in i diskussionen om lärarnas förutsättningar att få göra ett bra jobb. Det sätter fokus på arbetsgivarens ansvar för det ­arbetsmiljöarbete som gör verklig skillnad på varenda skola och förskola, säger Jens Krantzén, ordförande Lärarförbundet Ljungby.

Lärare har rätt till bra villkor

Bästa skolkommun rankar inte enskilda skolor eller lärare, istället tittar vi på hur kommuner har satsat på skolfrågor utifrån 13 olika kriterier. Oavsett kommunens placering i undersökningen har lärare rätt att kräva bra villkor och förbättringar för att kunna göra ett bra jobb.

Av kommunerna i Kronobergs län är det fyra som förbättrar sin rankning, medan fyra gått bakåt. Jämfört med resten av landet landar trots det en förhållandevis stor andel av kommunerna i Kronobergs län en bit ner i Bästa skolkommun. Sju av åtta kommuner ligger på den nedre halvan i undersökningen.

– Vi har en fantastisk lärarkår som med hårt arbete har vänt kunskapsutvecklingen. Men lärarbristen är akut och står i vägen för varje elevs rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare. För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver Sverige attraktiva lärararbetsgivare som värnar och värderar sin lärarkår överallt, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, elevernas meritvärde i åk 9 och andelen godkända elever hör till Kronobergs läns relativa styrkor i årets ranking, medan länets kommuner placerar sig lägre när vi jämför sjukfrånvaron, lärartätheten och resurstilldelningen.

Skriv på för att renodla läraruppdraget

Bästa skolkommun är inte bara ett verktyg för att visa hur mycket landets 290 kommuner väljer att satsa på skolan – det är också ett verktyg för att synliggöra nödvändiga åtgärder. Vi vet att lärare varje dag gör uppgifter som inte tillhör kärnuppdraget, som att städa, fixa vikarier och kopiera. Därför startar vi uppropet – #renodlaläraruppdraget – för att uppmana landets huvudmän att försäkra sig om att lärarkompetensen får användas till det som spelar roll för elevernas lärande och utveckling.

– Det finns inga genvägar till bra skolresultat. Att försäkra sig om att lärare har rätt förutsättningar i mötet med varje barn och elev måste vara högsta prioritet för alla kommuner. Lyssna och lita på att lärarna tar sitt yrkesansvar bara de får använda sin tid och kompetens till det som spelar roll för eleverna. Allt börjar med bra lärare – tillsammans, säger Johanna Jaara Åstrand.

Mer information om hur rankningen är gjord hittar ni här.

Så klarar sig kommunerna i Kronobergs län i Bästa skolkommun 2018
Kommun Ranking 2018 Ranking 2017 Förändring
Ljungby kommun 114 79 +35
Växjö kommun 188 191 -3
Älmhults kommun 204 229 -25
Uppvidinge kommun 206 254 -48
Alvesta kommun 227 164 +63
Tingsryds kommun 230 126 +104
Markaryds kommun 233 107 +126
Lessebo kommun 272 290 -18

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.