Skip to main content

- Nödvändigt med forskningsbaserad lärarutbildning

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:11 CET

- Läraryrket är ett av samhällets viktigaste och det är nödvändigt att utbildningen håller högsta kvalitet. Därför måste lärarutbildningarna ta till sig av den kritik som är berättigad, säger Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet.

Lärarförbundet kommer att granska underlaget till studien för att utröna hur många lärosäten studien omfattar. Enligt studien finns en bristande forskningsanknytning på lärarutbildningarna.

- Det är särskilt viktigt att anknytningen till forskningen och den vetenskapliga basen förstärks. Lärarförbundet har under en längre tid drivit frågan att utbildningsvetenskap måste bli ett eget forskningsområde. Nu ligger ansvaret hos Lars Leijonborg att prioritera lärarutbildningen genom resurser till ett eget vetenskapsområde, säger Eva-Lis Preisz.

I artikeln skriver debattörerna att bristerna med forskningsanknytning är störst på de kortare utbildningarna.

- Det är nödvändigt att hela lärarutbildningen är forskningbaserad. Artikelförfattarnas uppfattning är att de största problemen finns på de kortare programmen när det gäller forskningsanknytning, teorimedvetenhet och relationen mellan teori och empiri. För att höja kvalitén är det viktigt att lärarutbildningens kortare program förlängs, vilket Lärarförbundet tidigare krävt, säger Eva-Lis Preisz.


För ytterligare information, kontakta:
Kommentarer:
Eva-Lis Preisz
Förbundsordförande
Lärarförbundet
Tel: 070-576 72 38
E-post: eva-lis.preisz@lararforbundet.se

Upplysningar:
Matilda Larsson
Pressekreterare
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: matilda.larsson@lararforbundet.se

Läs mer på www.lararforbundet.se

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 228 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Nordens största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.