Skip to main content

Ny lärarutbildning med bristande ämnesdjup

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:44 CET

Regeringen har idag presenterat sitt förslag till framtidens lärarutbildning.

I propositionen "Bäst i klassen – en ny lärarutbildning" föreslås bland annat att alla lärare i grundskolans tidigare år ska få utbildning i flertalet av skolans ämnen. För 25 år sedan lämnade Sverige den lågstadielärarutbildning som regeringen nu är på väg att återinföra. Skälet var då att lärarna fick för grunda ämneskunskaper.

- Självklart ska alla lärare för grundskolans tidiga år läsa både matematik och svenska. Men den föreslagna lärarutbildningen ger lärare i år F-3 för ytliga ämneskunskaper i för många ämnen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärare som undervisar från förskoleklass och uppåt får i propositionen en minst fyraårig utbildning, något Lärarförbundet länge har krävt för alla delar av lärarutbildningen.

- Regeringen har lyssnat på oss när det gäller lärare som ska undervisa i år 4-6 och nu får möjlighet att fördjupa sig. Vi är också glada över att utbildningen för lärare i år 7-9 ger ämnesdjup i tre ämnen och omfattar 4,5 år, säger Eva-Lis Sirén.

Den tidigare utredningen om en ny lärarutbildning föreslog att förskollärarutbildningen skulle kortas från 3, 5 till 3 år. Så blir nu inte fallet. Däremot kortas utbildningen för fritidspedagoger till tre år trots starka protester från både verksamma fritidspedagoger och forskare.

- Det är unikt av en regering att förkorta en del av lärarutbildningen. Skolverket har under många år kritiserat fritidshemmens bristande resurser och stora grupper. Dagens besked kommer att leda till försämrad kvalitet, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarutbildningen har fått återkommande kritik för bristande forskningsbasering. Jämfört med vårdområdet har lärarutbildningen och skolan marginella resurser för forskning.

- Regeringen reformerar lärarutbildningen utan att satsa en enda krona på att stärka lärarutbildningens vetenskapliga bas. Vi behöver fler disputerade lärare och ökade resurser till utbildningsvetenskaplig forskning. Jag hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och återkommer med besked om pengar till forskning i vårpropositionen i april, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet föreslår sedan länge en alternativ modell för en reformerad lärarutbildning. Den ger alla lärare i grundskolan djupa kunskaper i ett huvudämne, tillsammans med kunskaper i viktiga ämnen som matematik och svenska. Huvudämnet består av både ämnesfördjupning och kunskaper i lärande.
För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
vik. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: claes.nyberg@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se
Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 225 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy