Skip to main content

Ny läroplan kräver bättre styrda resurser

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 13:44 CEST

- Nya kunskapsprov med starkare uppföljning ökar behovet av styrda resurser för att kunna sätta in åtgärder vid behov. Stat och kommun måste bättre styra resurser dit behoven är som störst för att en tidig uppföljning ska ge resultat, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet välkomnar tydligare mål för ämnena i grundskolan. Men ämnen får inte isoleras från varandra mellan varandra eller mellan olika nivåer i skolan. Politiker ska sätta upp mål för elevernas kunskaper men lämna metod och pedagogik till de professionella lärarna och skolledarna.

- En ny läroplan med nya kursplaner sätter ljuset på ansvarsfrågan i svensk skola. Vi behöver en rollfördelning som stärker elevernas resultat och läraryrkets status. De gångna dagarnas debatt om kristendomens roll i religionsundervisningen visar oroande tendenser till att politiker är alltför mycket inne i undervisningens innehåll och upplägg. Politikerna måste lita mer på att lärare vet hur eleverna ska nå målen, säger Eva-Lis Sirén.

En modern skola måste vara säkrad för de utmaningar som samhället och eleverna står inför. Här behövs tydligare strategier kring modern teknik, genusperspektiv och ett hållbart samhälle.

- En modern skola behöver en modern läroplan. Vi behöver än tydligare strategier för skolans utveckling på både IT-området, och för miljö och hållbarhet. Utveckling av metoder och pedagogiska verktyg behöver gå hand i hand med investeringar i uppdaterad teknik för att eleverna ska möta en verkligt modern skola, säger Eva-Lis Sirén.

En ny reform kommer också att behöva tid och resurser för kompetensutveckling och diskussion kring de nya kursplanerna bland lärare och skolledare.

- För att den nya läroplanen ska öka likvärdigheten måste lärare få rejäla möjligheter till vidareutbildning och genomförande. Hela grundskolans undervisning ska förändras utifrån de nya kursplanerna och det ska ske på mindre än ett år. Både staten och huvudmännen har här en stor utmaning, säger Eva-Lis Sirén.
För ytterligare information, kontakta:
Claes Nyberg
tf. presschef
Lärarförbundet
Tel: 08-737 69 02
E-post: press@lararforbundet.se

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Vill du ha fler nyhetsbrev från Lärarförbundet? Eller avanmäla dig? Det gör du på www.lararforbundet.se
Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera