Skip to main content

Nyutnämnd utbildningsminister måste söka breda lösningar

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 16:22 CEST

Den nyutsedda regeringen presenterade idag sin regeringsdeklaration och sina statsråd. Jan Björklund utnämndes åter till statsråd vid utbildningsdepartementet tillika utbildningsminister och får en ny kollega i Nyamko Sabuni.

- Vi ser fram emot ytterligare fyra år av intensivt samarbete med Jan Björklund för att stärka kvaliteten i den svenska skolan och för att höja läraryrkets status, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

På Världslärardagen lyfte statsministern i regeringsdeklarationen fram vikten av att lärare ges möjlighet att vara just lärare. Ett fortsatt lärarlyft, vidareutbildning av obehöriga lärare, satsningar på elever med behov av stöd och en stärkt elevhälsa.

-  Det är utmärkt att regeringen så tydligt lyfter fram att lärare ska ägna sig åt sitt kärnuppdrag, behöriga och välutbildade lärare och tidiga insatser för de elever som behöver särskilt stöd. Men ska satsningarna ge resultat måste de finansieras fullt ut och beröra alla lärare, säger Eva-Lis Sirén.Regeringen ser integrationspolitiken som prioriterad de kommande åren. De pekar ut utbildning som en viktig del i denna med Nyamko Sabuni som ansvarig minister.

- Vi håller med regeringen om att utbildning spelar en mycket viktig roll i integrationspolitiken. SFI-utbildning och stöd till skolor i utsatta områden är centrala delar. Modersmålsstödet i förskolan och modersmålsundervisningen i grundskolan behöver också stärkas. Med starka kunskaper i modersmålet når barn och unga bättre kunskaper i alla ämnen, säger Eva-Lis Sirén.

Den kommande mandatperioden bjuder på ett utmanande parlamentariskt läge med en minoritetsregering. Lärarförbundet kommer att aktivt verka för en bred dialog.

- Den nyutnämnda regeringen har ett stort ansvar för att nu söka breda blocköverskridande lösningar. Vid framtida kriser får skolan inte tvingas vara en kortsiktig konjunkturregulator där barnen får betala, säger Eva-Lis Sirén.

Satsningar på den utbildningsvetenskapliga forskningen har under flera mandatperioder lyst med sin frånvaro. Flera utredningar pekar på stora brister i skolans och lärarutbildningens forskningsbas.

-  Lärarförbundet har länge drivit kravet att både stat och kommuner måste satsa betydligt mer på den utbildningsvetenskapliga forskningen. Det är en avgörande framtidsfråga för skolans kvalitet och en stärkt lärarprofession som utbildningsministern nu har i sin hand, säger Eva-Lis Sirén.


Upplysningar:

Lärarförbundets presschef, Claes Nyberg, 08-737 69 02

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan.

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy