Skip to main content

Rektorer måste få chans att vara pedagogiska ledare

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 16:02 CET

Skolinspektionen har idag presenterat granskningen "Rektors ledarskap". De menar på urval av de 30 skolor som granskats att många rektorer inte fyller den roll som pedagogiska ledare som det är tänkt i lagstiftningen.

- Vår bild är att skolledare har höga ambitioner men att administrativa uppgifter ofta står i vägen för att vara de pedagogiska ledare de vill vara, säger Agneta Cederbom, ordförande för Lärarförbundets skolledarförening.

Flera internationella undersökningar, bland annat från McKinsey & Company, visar att de mest framgångsrika skolnationernas rektorer ägnar uppåt 80 procent av sin tid till att besöka klassrummen, handleda och följa lärarnas arbete. En närvarande skolledning är en av de viktigaste faktorerna för bra resultat. I en undersökning från Lärarförbundet kommer endast 5 % av svenska skolledare upp i denna nivå.

- Nästan hälften av skolledarna säger i en undersökning från Lärarförbundet att de ägnar 40-50 procent av arbetstiden åt administration. Hos var fjärde över 60 procent. Många ägnar mer tid åt möten i den kommuncentrala administrationen än att vara i skolan, säger Agneta Cederbom.

En obligatorisk rektorsutbildning har införts. Den har fokus på regelverk och formella styrmedel i skolan. Kunskapsnivån i ledarskap skiftar dock stort.

- Det är viktigt att skolledare i samband med att de anställs får möjlighet till en bra ledarskapsutbildning. Här finns brister hos både kommunala och fristående skolor. Vi hoppas att det rektorslyft som regeringen har sagt skall starta också har med ledarskap som en viktig del, säger Agneta Cederbom.

Enligt en SCB-undersökning som Lärarförbundet och TCO presenterade för ett år sedan har skolledarna i en jämförelse det tuffaste chefsjobbet. Över 80 procent av cheferna i skolan känner ofta av en för hög arbetsbelastning och många att kraven på dem som chefer har ökat väsentligt de senaste åren. Skolledare har överlag fler medarbetare och anser sig ha minst möjlighet att påverka den egna organisationen.

- Skolledare har ofta 50-60 direkt underställda att arbetsleda, ha utvecklings- och lönesamtal med och utöva det pedagogiska ledarskapet för. Detta samtidigt som entydig ledarskapsforskning hävdar rimliga medarbetargrupper om maximalt 20 personer. Ska vi kunna rekrytera bra rektorer i framtiden måste både dessa arbetsvillkor och lön förbättras, säger Agneta Cederbom.

Kommentarer och upplysningar:
Ordförande Lärarförbundets skolledarförening
Agneta Cederbom, 070-836 0168

Lärarförbundets presschef
Claes Nyberg, 070-215 4338

Vill du veta mer om vad Lärarförbundet tycker? Se www.lararforbundet.se

Vill du ha fler nyhetsbrev från Lärarförbundet? Eller avanmäla dig? Det gör du på www.lararforbundet.se

Om Lärarförbundet
Lärarförbundet är Sveriges största organisation för skolledare. Vi driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera