Skip to main content

Skolan är en viktig nyckel till en bra integration! (rättelse)

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 10:15 CET

På torsdag lanserar Education International (EI) en ny rapport, ”National case studies on the rights of refugee children and teachers – Sweden”, om det svenska mottagandet av nyanlända elever och lärare. Fem länder har blivit utvalda att ingå i rapporten, varav Sverige är ett. Lärarförbundet är värd för lanseringen och med oss har vi bland annat professor och rapportförfattare Nihad Bunar, samt utbildningsminister Gustav Fridolin. Tillsammans tar vi oss an frågan om hur vi kan få ett utbildningssystem som kan fungera för alla.

Skolan är en viktig nyckel till en bra integration men skillnaderna över landet är stora. För att varje barn och elev ska få förutsättningar att utveckla både kunskaper, språk och på ett bra sätt integreras socialt i det svenska samhället, behöver kommuner och skolor gemensamt ansvara för integrationen. Det är en tydlig framgångsfaktor på alla nivåer. Alla skolor ska få förmånen att lära känna människor från andra länder och kulturer med andra kunskaper och erfarenheter.

–Skolan och lärarna spelar en avgörande roll för nyanländas möjlighet att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige. Därför måste lärarna få de bästa förutsättningarna för sitt uppdrag och möjligheter att dela erfarenheter med varandra, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

En viktig slutsats som rapporten lyfter är att fokus bör vara på den praktiska verkligheten.

– Det behövs ett brett helhetsgrepp för att förstå hur de många olika delarna hänger ihop i hur eleverna lyckas, allt från språkinlärning och modersmålsundervisning till sociala frågor och vilka riktlinjer som finns i kommunerna och varför, säger Nihad Bunar, rapportförfattare.


Medverkande:
Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Nihad Bunar, rapportförfattare och professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet
Martin Henry, Head of Research Department, Education International
Anna Kaya, lärare och verksam vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk
Angela Fasth (M), ordförande utbildningsnämnden i Partille

Datum: torsdag 1 februari
Tid: 10:00-11:00 (fika från kl 9:30)
Plats: Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15

*Anmälan görs till anette.ek@lararforbundet.se

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 234 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy