Skip to main content

Skolledares arbete värderas lägre än andra chefers

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 09:01 CET

En ny rapport från Lärarförbundet om skolledares löner visar att skolans chefer har lägre löner än chefer för andra yrkesgrupper. Utvecklingen har dessutom varit klart sämre än för andra chefer i kommunerna. Nu krävs högre löner för att de bästa skolledarna ska kunna rekryteras i framtiden.

- Skolledare har ett av samhällets viktigaste och svåraste chefsjobb. Många har lika många anställda som en VD för ett normalstort företag men det syns aldrig i lönekuvertet, säger Agneta Cederbom, ordförande i Lärarförbundets skolledarförening.

Lärarförbundet har jämfört svenska skolledares löner 2010 jämfört med chefer för andra yrkesgrupper i kommunerna. Trots samma arbetsgivare tjänar skolledarna betydligt mindre och har haft en märkbart sämre löneutveckling de senaste 10 åren.

I TCO:s studie ”Det moderna arbetslivets chefer” framgår att 7 av 10 skolledare har personalgrupper med fler än 30 medarbetare. En av fem har ansvar för fler än 50. Samtidigt har det administrativa trycket ökat mest hos alla chefsgrupper.

- Framgångsrika skolor har skolledare som ägnar 80 procent av sin tid till pedagogiskt ledarskap. Bara 5 procent av våra skolledare säger att de kommer upp i den nivån. Det är inte acceptabelt om vi ska höja resultaten i skolan, säger Agneta Cederbom.

Utbildningen för skolledare är ofta lång med lärarutbildning i botten och särskild rektorsutbildning som påbyggnad. Kraven är höga med både ett nationellt uppdrag och lokal styrning, krav som har ökat ytterligare med den nya skollagen. Ofta saknas tillräckligt administrativt eller strategiskt stöd. Inget av detta återspeglas i lönen i jämförelse med chefer i andra sektorer.

- Det är oacceptabelt att skolledare inte får lön som motsvarar deras utbildning och ansvar. Nu måste både kommuner och fristående skolor satsa för att det ska vara ett attraktivt arbete i framtiden, säger Agneta Cederbom.

Några fakta i rapporten:

- En skolledare tjänar i snitt 9400 kr mindre i månaden jämfört med en kommunalt anställd ekonomichef
- Drift- och verksamhetschefer i kommunerna har ökat sina löner med 66 % under 10 år. Under samma tid har skolledarnas ökat med 39 %.
- Skolledare i fristående skolor tjänar något mer än i kommunala, men betydligt mindre än andra chefer i privat sektor

Hela rapporten ”Ansvar som en vd – men lönen då?” finns bifogad.

För upplysningar och kommentarer:

Lärarförbundets pressekreterare Pontus Haag 070-172 00 39
Lärarförbundets pressjour  08-737 69 02


Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy