Skip to main content

Var nionde lärare i Värmland går i pension inom fem år

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 07:00 CEST

Johanna Jaara Åstrand

Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension inom några år, samtidigt som många av de yngre lärarna är obehöriga. Runtom i landet sparas det dessutom på skolan i en tid då kraftfulla satsningar krävs för att mota lärarbristen.

I Värmland finns det 342 lärare i grundskolan över 60 år. Dessutom är en väldigt stor andel av de unga lärarna i länet obehöriga.

– Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola. Det finns inga genvägar till fler lärare, det handlar om att värna och värdera de lärare man har och möjliggöra bra studievillkor för de som vill bli, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet har analyserat åldersfördelningen inom lärarkåren i grundskolan i samtliga svenska kommuner och län utgående från statistik från Skolverket.

Stora pensionsavgångar innebär stora behov av att rekrytera nya lärare för att klara kompetensförsörjningen. Hur väl är skolorna rustade för framtiden? Den samlade bilden är att många kommuner och län står inför stora bemanningsutmaningar, samtidigt som en stor del av de unga lärarna saknar utbildning för uppdraget.

Eda har högst andel äldre lärare i Värmlands län

I Värmland var 12 procent av lärarna i grundskolan 60 år eller äldre under läsåret 2018-2019. Även om andel får anses hög, är det färre än i många andra län. Jämtland hade högst andel äldre lärare (15 procent), medan Blekinge hade lägst (10 procent).

Bland kommunerna i Värmlands län hade Eda högst andel äldre lärare (17 procent), medan Kil hade lägst (7 procent).

Följande bild visar åldersfördelningen bland lärarna i Värmland. Vi ser att 40-49 år är den största åldersgruppen.

Grafen visar antal grundskollärare i respektive åldersgrupp.

Generellt är pensionsavgångarna störst bland speciallärare och specialpedagoger. I de här grupperna är mer än var femte lärare i hela landet över 60 år. I ämnen som svenska och slöjd kommer också många lärare gå i pension inom kort.

Stort behörighetsgap mellan unga och gamla

Pensionsvågen är extra utmanande eftersom behörighetsnivån bland de äldre lärarna, generellt, är mycket högre än bland de unga.

Även i Värmland har de äldre lärarna högre behörighet än de unga. 91 procent av grundskollärarna mellan 60 och 65 år är behöriga, jämfört med 49 procent av 20-29-åringarna. Jämfört med många andra län i landet är behörighetsnivån bland unga lärare i Värmland anmärkningsvärt låg.

Bland kommunerna i Värmlands län sticker Hagfors ut med låg behörighet bland unga lärare. Endast 23 procent av kommunens lärare mellan 20 och 29 år är behöriga.

– Den lärarkompetens och erfarenhet som nu pensioneras bort ersätts inte med ny. Det är förödande och riskerar leda till enorma samhällskostnader. Det går inte att spara sig till fler lärare eller bättre skolresultat, ändå är det vad som sker i kommun efter kommun. Riks- och kommunpolitiker måste erkänna allvaret och ta ett samlat grepp, säger Johanna Jaara-Åstrand.

Sifforna visar att samhället behöver skapa fler vägar in i läraryrket. Dels för dem som arbetar i skolan i dag och som saknar behörighet, dels för andra kategorier som vill ta steget och skola om sig till lärare. Lärarförbundet har därför analyserat hur det ser ut runt om i landet och vilka åtgärder som behöver vidtas. Resultatet presenteras i en rapport som släpps i mitten av juni.

Tabeller

Nyckeltal, kommun för kommun i Värmlands län

Kommun Andel lärare över 60 år Behörighet bland lärare 20-29 år Behörighet bland lärare 60-65 år
Forshaga 15 % 64 % 94 %
Filipstad 15 % 27 % 80 %
Sunne 11 % 33 % 95 %
Grums 15 % 78 % 80 %
Hammarö 13 % 92 % 92 %
Munkfors 9 % Uppgift saknas Uppgift saknas
Karlstad 8 % 56 % 97 %
Kristinehamn 8 % 48 % 85 %
Årjäng 12 % 46 % 86 %
Säffle 11 % 33 % 78 %
Eda 17 % 43 % 89 %
Arvika 16 % 36 % 94 %
Torsby 13 % 30 % 94 %
Storfors 12 % 75 % 100 %
Kil 7 % 55 % 89 %
Hagfors 14 % 23 % 83 %

Kommentarer

Samtliga statistiska uppgifter i den här rapporten kommer från Skolverket och avser läsåret 2018-2019.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund med 232 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, lärare i fritidshem, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.