Skip to main content

Taggar

Den "glömda" markmiljörapporten

Den "glömda" markmiljörapporten

Dokument   •   2019-08-26 13:20 CEST

Järva Nya Begravningsplats Akalla 4:1, Stockholms stad Rapport Markmiljö

Festivalprogram Håll Järva Öppet 7-8 juni

Festivalprogram Håll Järva Öppet 7-8 juni

Dokument   •   2019-06-05 07:30 CEST

Det senaste brevet (12 mars 2019) som Mats Löf, Järva DiscGolfPark, skickat till ansvariga politiker i Stockholm utan att få svar. Bra sammanfattning av läget för parken och vilka frågor som kräver svar.

Till Idrottsborgarråd Karin Ernlund

Till Idrottsborgarråd Karin Ernlund

Dokument   •   2019-02-19 13:09 CET

Geotekniskt PM för området för Järva begravningsplats

På sidan 5 framgår etappindelning och ungefärlig tidplan för projektet.

Hälsning till kommunfullmäktiges ledamöter från Järva /Låt parken leva
Kommunstyrelsens utlåtande - genomförande etapp 1 av Järva begravningsplats

Innehåller även kyrkogårdsförvaltningens tjänsteutlåtande och kontorsyttranden från stadsledningskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret, liksom remissvar från stadsdelsnämnderna på Järva. OBS Det saknas två (ganska kritiska) särskilda uttalanden från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Låt parken leva - hälsning från Järva till ledamöterna i kommunfullmäktige 28 januari 2019

Inför beslutet i fullmäktige har Låt parken leva lämnat sin folder och detta följebrev till alla ledamöter. De ska åtminstone veta vad de beslutar om, och vilka det drabbar.

Låt parken leva - kampanjfolder under Järvaveckan 2018