Skip to main content

Riskkapital till levercancerdiagnostik

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2015 07:00 CET

Levercancer är en svår sjukdom med hög dödlighet och tidig upptäckt av tumören är avgörande för framgångsrik behandling. Hittills har det dock saknats tillräckligt bra metoder som kan upptäcka och diagnosticera cancern i ett tidigt stadium. Linköpingsföretaget Glycobond som är ett av företagen på företagsinkubatorn LEAD i Mjärdevi Science Park, har utvecklat en unik metod som visar lovande resultat för att klara av detta. Framstående privata affärsänglar har nu tillsammans med Almi Invest investerat i bolaget för att utveckla det vidare mot kommersiell framgång.

Primär levercellscancer (HCC) är den vanligaste primära cancern som uppkommer i levern.Det är också den femte vanligaste cancern och den näst dödligaste. Över en halv miljon människor dör varje år i HCC och i USA är det den cancerform som ökar snabbast. Skälet till att HCC har en så hög dödlighet beror huvudsakligen på att cancern ofta upptäcks för sent. Avsaknad av tillräckligt bra och känsliga diagnosmetoder är en viktig orsak. Inte minst gäller det tiden från upptäckt till behandling, vilket ofta är en helt avgörande faktor. Med dagens diagnosmetoder är det ofta redan för sent att sätta in en effektiv behandling och därmed kunna rädda patientens liv.

Unikt blodtest

Glycobond har utvecklat en analys som kan diagnosticera levercancer i ett blodprov på ett tidigt stadium genom att använda ett unikt patenterat reagens. Analysen är både tillräckligt känslig och noggrann för att kunna upptäcka cancern på ett tidigt stadium.

– Att få fram en tillförlitlig diagnosmetod som upptäcker cancern i tid och kan särskilja levercancer från andra leversjukdomar är en stor och viktig utmaning i kampen mot HCC. Det känns positivt att vi nu får en möjlighet att kunna fullfölja arbetet med utveckling och lansering av vår analysmetod. Den hjälp och coachning vi erhållit via företagsinkubatorn LEAD har varit till stor hjälp i utvecklingen av företaget och vi har i och med den nya finansieringen kunnat anställa ytterligare resurser i företaget vilket gör att vi nu kan öka takten i utvecklingsarbetet, säger Peter Påhlsson, vd för Glycobond.

Lättare att upptäcka och behandla

Idag används huvudsakligen ultraljud som metod för att diagnosticera levercancer. Men det är en dyr metod med låg känslighet för att detektera små tumörer i tidiga stadier. Dessutom är den en utförarberoende metod.

-Glycobond arbetar med en lösning på ett stort och viktigt behov. Att privata internationella affärsänglar med djup kunskap inom området tillsammans med ALMI Invest investerar ser vi som ett viktigt kvitto på att bolaget har mycket stor potential. Den här typen av investeringar är ett viktigt medel i form av tillskott av kapital och kompetens för att nå målet att med stor framgång kommersialisera lösningen, säger Christian, vd på LEAD.

För ytterligare information kontakta:

Peter Påhlsson, vd Glycobond +46 13 28 68 24 peter.pahlsson@glycobond.com 

Christian Berger, vd LEAD +46 708 77 04 09 christian.berger@lead.se

Claes Post, Investment Manager Almi Invest +46 73-656 92 28 claes.post@almi.se 

Om Glycobond

Glycobond utvecklar och producerar unika kolhydratbindande reagens som ger helt nya möjligheter att diagnostisera sjukdomar. Ett första användningsområde är diagnostik av levercancer. www.glycobond.com

Glycobond är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt ALMI Företagspartner. www.lead.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.