Skip to main content

En integrerad försäkringslösning sparar företag upp till 250 euro per fordon och år

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 14:32 CEST

LeasePlan Insurance är det nya namnet på LeasePlans interna försäkringsbolag. Namnet återspeglar LeasePlans vision om en integrerad service.

Genom att kombinera vagnparksförsäkring med fleet management kan företag sänka de dolda vagnparkskostnaderna med upp till 250 euro per fordon och år. Detta avslöjades av LeasePlans MobilityMonitor som är en storskalig översyn av alla kundrelaterade processer utfört av LeasePlan Insurance - LeasePlans interna försäkringsbolag som tidigare bar namnet Euro Insurances.

Nytt namn
Som den tredje största kostnadskomponenten har trafikförsäkring en betydande inverkan på företagets totala vagnparkskostnad. Med anledning av detta väljer därför världens ledande företag inom fleet management och förarmobilitet, LeasePlan, att integrera försäkring i sitt tjänsteutbud och byter därmed namn på sitt interna försäkringsbolag Euro Insurances till LeasePlan Insurance.

En sänkning av försäkringskostnader kräver en ny integrerad lösning
LeasePlan har över 50 års erfarenhet av fleet management och förarmobilitet. ”För att kunna sänka försäkringskostnaderna för en vagnpark krävs en integrerad lösning,” säger Hessel Kaastra, Managing Director på LeasePlan Insurance. ”Generellt är fordonsansvariga mer exponerade för det här än sina riskorienterade kollegor. Traditionellt sett ligger fokus på de direkta kostnaderna, exempelvis premier, avgifter och självrisker. Men dessa kostnader är även de synliga kostnaderna. Sedan har vi de indirekta kostnaderna som uppstår vid olyckor, så som förlorat gods, missade möten, skadat anseende, etc. Sist har vi de dolda kostnaderna, exempelvis processineffektivitet på grund av informationsflödet mellan fleet management-företaget och försäkringsbolaget, förlorad tid på grund av att fylla i blanketter och ha dialog med verkstaden, etc. En integrerad vagnparkshantering och försäkringslösning kan sänka de dolda kostnaderna på en försäkrad vagnpark med upp till 250 euro per bil och år.”

Förlorad möjlighet
Hos 48% av de stora internationella företagen är inte den globala eller den lokala fordonsansvarige inblandad i de beslut som tas om försäkringslösningen för vagnparken. ”Det här är en förlorad möjlighet. Fordonsansvariga är väldigt fokuserade på kostnadsbesparingar. Det ligger i företagets intresse att sträva efter en integrerad intern process när det gäller vagnparksförsäkring”, säger Hessel Kaastra.


3D Coverage
LeasePlan har tagit fram en försäkringslösning, 3D Coverage, som fokuserar på de tre ovan nämnda kostnadsfaktorerna.

  • Competitive Cover fokuserar på de direkta kostnaderna och är skräddarsydd utefter kundens behov
  • Active Prevention fokuserar på att minska olycksfrekvensen och därmed sänka de direkta och indirekta kostnaderna vid olyckor
  • Easier Fleet Management reducerar de dolda kostnaderna genom ett integrerat arbete mellan vangparkshantering och försäkring

LeasePlan är världsledande inom operationell billeasing och en av de internationellt ledande aktörerna inom vagnparksadministration. För närvarande har vi kontor i 32 länder fördelade på fyra kontinenter och vi är 7 000 anställda som tillsammans förvaltar 1,5 miljoner fordon. LeasePlan Sverige är ett helägt dotterbolag till LeasePlan Corporation N.V. som har sitt säte i Nederländerna.

Verksamheten i Sverige startade 1995 och idag är LeasePlan Sverige marknadsledande inom operationell leasing och vagnparksadministration med en total vagnpark på 29 000 fordon. LeasePlan Sverige erbjuder kompletta kostnadseffektiva lösningar för förvaltning, drift, finansiering, övervakning och kontroll av bolagets bilar för privat såsom offentlig sektor. Dessutom erbjuds praktiska tjänster såsom underhåll/reparationer, försäkring, hyrbilar, bränslekort samt omfattande råd om vagnparken.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.