Skip to main content

Äntligen ett kvalitetssäkrat, heltäckande bedömningsstöd för läsning

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 10:30 CEST

Elever som genomför LegiLexis tester via iPads. Alla arbetar i sin egen takt och testerna är helt standardiserade.

Under flera års tid har stiftelsen LegiLexi samarbetat med svenska läsforskare med målet att utveckla och kvalitetssäkra ett heltäckande kartläggningsmaterial för barns tidiga läsinlärning. Efter två hela pilotår och noggrann utprovning är verktyget nu redo att lanseras och det bästa av allt är att det är och kommer vara helt gratis för lärare att använda!

Testerna, som bygger på såväl internationell som svensk läsforskning och beprövade metoder, mäter och kartlägger läsningens alla delar - från läsförkunskaper såsom fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap till val av avkodningsstrategier och läshastighet. Även ordförrådet och hörförståelsen kartläggs och slutligen får eleverna visa hur långt de har kommit i sin läsförståelse.

- Att bara screena för att försöka identifiera de barn som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter har inte varit målet för oss. Vårt mål har varit att utveckla ett heltäckande verktyg som inte bara anger en riskprocent utan som ger lärare detaljerad feedback på exakt vad elevens styrkor respektive svagheter är och vad man som lärare bör fokusera på för att hjälpa samtliga eleven vidare utifrån sina förutsättningar på bästa sätt, fortsätter Sofia Norén.

Stiftelsens vision är att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt innan de slutar årskurs 3 i den svenska grundskolan. För att nå visionen har LegiLexi tagit reda på vad svenska lärare själva säger sig behöva och högst upp på önskelistan stod någon form av test- eller kartläggningsverktyg som skulle kunna stödja klasslärarens formativa arbete och bidra till en ännu högre grad av individanpassning av såväl klassrumsundervisningen som extra stöd och specialundervisning.

- Vi har i nära samarbete med svenska läsforskare utvecklat ett heltäckande kartläggningsmaterial där klassläraren på ett effektivt och standardiserat sätt kartlägger exakt vad varje elev kan inom läsningen, säger Sara Magnusson, projektledare på stiftelsen.

LegiLexi har inte bara utvecklat ett digitalt testverktyg utan erbjuder även kostnadsfri tillgång till fortbildande material för lärare och en övningsbank fylld med övningar för att stärka elevernas läsning via specifik träning av enskilda läsfärdigheter.

- Nu ser vi fram emot att äntligen kunna släppa in alla de lärare som visat intresse för och som faktiskt stått på kö för att få börja använda LegiLexis verktyg, avslutar Sofia Norén.

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt innan de lämnar lågstadiet. Vi ger lärare gratis tillgång till kvalitetssäkrade digitala produkter och fortbildande material för att nå vår vision.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.