Skip to main content

Geografisk närhet grund för lyckad ventilutveckling

Nyhet   •   Nov 03, 2009 14:31 CET

Ett nära samarbete mellan Lesjöfors och Tour & Andersson har skapat förutsättningar för att nästa generations högpresterande injusteringsventil har kunnat utvecklas. En viktig framgångsfaktor i projektet har varit den geografiska närheten.

Tour & Andersson (TA) är världsledande inom manuella injusteringsventiler för vattenburna värme- och kylsystem. Tillverkning sker i Annelund som ligger i Herrljunga kommun och företagets kunder finns över hela världen. TA har lyckats behålla och förstärka sin marknadsledande position genom att ständigt utveckla både produkter och processer. När företaget skulle utveckla nästa generations tryckoberoende injusterings- och styrventil, vände de sig till Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.

Komplicerad tryckfjäder kritisk komponent
Redan från projektstart var medarbetare från Lesjöfors delaktiga i utvecklingsprocessen. En av de mest kritiska komponenterna i den nya ventilen, är en specialtillverkad tryckfjäder där enormt höga krav på prestanda ställs. Tryckfjädern har en avgörande betydelse för att ventilen, som förutspås bli nästa storsäljare världen över, ska fungera. Utvecklingen av fjädern gjordes i nära samarbete mellan konstruktörer från Lesjöfors och TA.
- Den geografiska närheten har i det här projektet varit en avgörande framgångsfaktor. På kort tid har vi kunnat infinna oss hos kunden för arbetsmöten och tester av den innovativa produkten, berättar Jan Nordlund, projektansvarig teknisk säljare hos Lesjöfors Industrifjädrar.

Styckförpackning av den känsliga fjädern
Eftersom den framtagna tryckfjädern är så känslig, har även ett särskilt förpackningssystem tagits fram för att skydda komponenten.
- Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Lesjöfors. De har tillmötesgått våra krav på ett mycket bra sätt, både vad gäller den komplicerade produktutvecklingen och den efterföljande leveranssäkerheten, säger Daniel Ekberg, inköpare på TA.

 

Advanced valve development thanks to geographical nearness

A close co-operation between Lesjöfors and Tour & Andersson has created a good base for developing the next generation of high-performance balance and control valve. A key to success in the project was the geographical nearness between the companies.

Tour & Andersson (TA) is the world market leader in manual balancing for waterborne heating and cooling systems. Production is carried out in Annelund in the city of Herrljunga and the company´s clients are situated world-wide. TA has been able to keep and strengthen their market-leading position by constantly developing products and work procedures. In the process of developing the next generation of pressure independent balance and control valve, TA turned to Lesjöfors Industrifjädrar in Herrljunga for consultation.

Advanced compression spring critical component
Designer engineers from Lesjöfors took part in the developing process of the valve from the project start. One of the valves most critical function components is a customized compression spring with requirements of extraordinary performance. The balance and control valve is predicted by TA to be the next "bestseller" on the world market. The development of the spring was carried out in close co-operation between designers from Lesjöfors and TA.
- The geographical nearness in this project has been a significant key to success. With short notice we have been able to attend work meetings and carry out tests of the innovative product at TA, says Jan Nordlund, project manager for TA at Lesjöfors Industrifjädrar.

Separate packaging of the sensitive spring
Since the new compression spring is very sensitive, a customized packaging system has been developed to protect the component.
- We are very satisfied with our co-operation with Lesjöfors. They have been able to meet our demands in a very good way, both when it comes to the advanced product development and later on the consecutive safety demands of the deliveries, says Daniel Ekberg, purchaser at TA. 

About Lesjöfors
Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera