Skip to main content

Inspiration och mingel på norsk industrimässa

Nyhet   •   Okt 07, 2010 11:36 CEST

Under Industridagarna i Lilleström fick mässdeltagarna möjlighet att fördjupa sig i nyheter på teknikområdet samt tillfälle att knyta nya kontakter. Lesjöfors hade en av mässans mest välbesökta montrar.

Mässan Industridagarna 2010 gick av stapeln i norska Lilleström under några intensiva dagar 27-30 september. Mässan är en mötesplats och inspirationskälla för kunskap och idéer inom den norska industrin. På över 12 000 kvadratmeter hade 322 utställare sina montrar.
- Den stora uppslutningen visar på norsk industris positiva syn på framtiden, säger Erik Kolsrud Aas, vd för Lesjöfors AS i Norge.

Nya fjäderprojekt diskuterades
Mässan vänder sig till norsk produktionsindustri samt andra användare av industrirelaterade produkter. I Lesjöfors 50 kvadratmeter stora monter var utställningen fokuserad på koncernens unika produktbredd och spetskompetens inom både fjädertillverkning och stansade produkter. Deltagarnas intresse för Lesjöfors var stort och montern mycket välbesökt. Flera hundra exemplar av Fjäderkatalogen delades ut till både gamla och nya kunder.
- Det ska bli mycket spännande att följa upp hur Lesjöfors högteknologiska kompetens och flexibla produktionskapacitet kan stötta de nya projekt som diskuterades under mässan, säger Erik Kolsrud Aas.

Inspiration and mingle on Norwegian Industrial Fair
During the Industrial Trade Fair 2010 in Lilleström, the participants could indulge in news within the industrial field and mingle with new contacts in the business. Lesjöfors had one of the most popular stands.

During four intense days September 27th -30th, the Industrial Trade Fair 2010 took place in Lilleström, Norway. The fair is a natural place to meet contacts and colleagues face-to-face and create new relationships. It is also a time for inspiration and sharing of knowledge and new ideas within the Norwegian industrial sector. The exhibition area of more than 12 000 square meters held 322 exhibitors.
- The large number of participates show that Norwegian industrial companies look bright at the future, says Erik Kolsrud Aas, MD at Lesjöfors AS in Norway.

New spring projects were discussed
The fair is an important venue for Norwegian industrial participants and companies that use industrial related products. In Lesjöfors´ 50 square meter large stand, the exhibition was focused on the Group´s unique product spread and front-edge skills within both spring manufacturing and strip components. The interest for Lesjöfors was massive and the stand very well-attended. Several hundred of The Spring Catalogue was handed out to new and existing customers.
- We are looking forward to follow up how Lesjöfors´ high-tech skills and flexible manufacturing capacity can help in the new projects that were discussed during the fair, says Erik Kolsrud Aas.

About Lesjöfors
Lesjöfors is an international full-range supplier of e.g compression springs, torsion springs, gas springs, standard springs and bespoked springs, wire forms and strip components. Lesjöfors was established in 1675.
Spring manufacture started in 1852. These days, Lesjöfors is one of Europe's leading manufacturer of spring products.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera