Skip to main content

Tryckfjädrar från Stece Fjädrar i moderna lastbilars avgasrening

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 08:49 CEST

I den nya generationens avgasreningssystem för kommersiella fordon utgör tryckfjädrar från Lesjöforsbolaget Stece kritiska komponenter. Flera av världens ledande lastbils- och motortillverkare satsar på det nydanande Alfdex-systemet.

Alfdex-systemet ger en högeffektiv borttagning av oljedroppar och sotpartiklar från ventilationsgaser i vevhuset på dieselmotorer, så kallade vevhusgaser. Allt högre lagkrav ställs på rening av transportfordons avgaser i och med Euro 5-reglementet. Flera av världens ledande lastbils- och motortillverkare använder Alfdex-systemet, till exempel Scania, Volvo, Renault, Mack, Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Sterling Trucks och Navistar.

Framgångsrikt samarbete
Alfdex är ett samarbete mellan Alfa Laval och Haldex. Alfa Lavals unika kunskap inom centrifugalseparation, som gjort företaget världskänt inom mejeribranschen då grädde avskiljs från mjölk, har använts och vidareutvecklats inom fordonsindustrin. Haldex har en stark position som leverantör av innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin.

 Tryckfjädrar utvecklade i nära samarbete
Lesjöforsägda Stece Fjädrar har valts ut att leverera tre olika typer av tryckfjädrar som används i Alfdex-separatorn. Utvecklingsfasen har varit lång för att komma fram till rätt anpassade tryckfjädrar. Utvecklingsingenjörer från både Alfdex och Stece har arbetat nära varandra i processen.

- Vi är mycket glada att Alfdex har använt sig av Steces specialistkompetens inom fjäderteknik för att utveckla en viktig komponent till framtidens avgasreningssystem, säger Hans Mazetti, VD för Stece Fjädrar.

 Stor utvecklingspotential
Affären är värd cirka 600 000 kronor årligen för Stece då produktionen har nått full skala. Det finns en enorm utvecklingspotential inom detta område, då de högre lagkrav som ställs även kommer att utvidgas till att gälla inte bara i Europa och USA utan även i Kina, övriga Asien och stora delar av världen. Redan om några år förväntas produktionen närma sig en halv miljon separatorer per år.

 

 

Compression springs in cleaning system for crankcase gases

In the new generation of exhaust emission control system for commercial vehicles, compression springs from Stece, part of the Lesjöfors Group, are crucial for the function. Several of the world-leading truck and engine brands are using the innovative Alfdex separator.

The Alfdex oil mist separator gives an ultimate solution for the continuous, ultra-efficient cleaning of crankcase gases in modern diesel engines. The separator makes sure that the oil and soot particles are removed from the gas. The Alfdex oil mist separator meets the tougher environmental legislation from the Euro 5 regulation. Several of the worlds’ leading truck and engine brands have opted for the Alfdex system. Among them are e.g. Scania, Volvo, Renault, Mack, Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Sterling Trucks and Navistar.

 Fruitful partnership
Alfdex is a joint-venture between Alfa Laval and Haldex. Alfa Laval is known world-wide for the unique knowledge of centrifugal separation, mainly used in the dairy industry when cream is separated from milk. Now those skills are used and developed in the heavy vehicle industry. Haldex has a strong position as a supplier of proprietary vehicle technology solutions to the global vehicle industry.

Compression springs developed in close cooperation
Stece Fjädrar, part of the Lesjöfors Group, was chosen to deliver three kinds of compression springs to the Alfdex separator. The development process was long to design the perfectly adapted compression springs. Engineers from both Stece and Alfdex have worked in a close cooperation during the whole process.

- We are very pleased that we could assist Alfdex with our spring technology expertise in the development of the future´s exhaust emission control system, says Hans Mazetti, MD at Stece Fjädrar.

Huge business potential
The business deal amounts to about 600 000 SEK per year for Stece when production has reached its full scale. There is an enormous development potential in this field thanks to the increasingly tougher environmental legislation not only in Europe and USA, but also in China, the rest of Asia and other parts of the world. In just a few years, the production of separators is estimated to about half a million units per year.

 

 

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansning av banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera