Skip to main content

Edtech-företaget ​Lexplore breddar sin tjänst

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 12:00 CET

Lexplore lanserar nu läsnivåer som är uppdelade efter en normalfördelning av läsförmågan bland lågstadieelever.

I samband med utbildningsmässan BETT i London lanserar Edtech företaget Lexplore nu en uppdaterad version av sin tjänst. Lexplore är i grunden en spinn off från Karolinska Institutet. För drygt två år sedan tog det dåvarande forskningsprojektet steget till att bli ett företag och erbjuder sedan dess skolor och kommuner en screeningtjänst för att kartlägga läsförmågan hos elever redan i lågstadieåldern.

Lexplores tjänst bygger på en avancerad lösning baserad på AI, eyetracking och big data, en metod som prisbelönats och uppmärksammats flertalet gånger under hösten.

Nu gör Lexplore dock en omfattande uppgradering av tjänsten:

”För att ännu bättre fylla de behov som finns i skolans värld har vi vidareutvecklat vår tjänst. Nu kan vi erbjuda skolorna ännu mer information om barnens läsförmåga samt låta de screena själva.”, kommenterar VD Fredrik Wetterhall.

”För mig som speciallärare är tidig kunskap om elevernas läsförmåga värdefullt”
Företaget har vidareutvecklat sin tjänst utifrån tre olika aspekter. De har dels utvecklat användarvänligheten av tjänsten vilket nu ger skolorna en möjlighet att screena själva så att det blir enklare att regelbundet följa upp de elever som kämpar med sin läsning.

”Att som speciallärare i tid få information om hur det ligger till med elevernas läsförmåga på ett enkelt och tidseffektivt sätt är värdefullt. På så vis vet jag vilka elever som behöver mitt stöd bäst, och jag kan ge dem den hjälp de behöver tidigt”, säger Eva Thrane, speciallärare.

Nya möjligheter till jämförelse

Det andra området som utvecklats gäller själva kartläggningsverktyget av läsförmågan. Detta innebär att skolorna nu kan få mer information om hur eleverna ligger till med sin läsning. Resultaten som tidigare talade om ifall eleven var i riskzonen för läs och skrivsvårigheter eller inte, kan nu istället ses utifrån fem så kallade läsnivåer, låg, under medel, medel, över medel och hög. Utöver det har en fördjupad läsförståelsedel utvecklats. Detta gör att företaget nu kan ge skolorna rekommendationer om hur de bäst jobbar vidare med eleverna på respektive nivå efter screeningen.

”Uppdateringen ger fantastiska möjligheter att jämföra elevernas utveckling över tid samt att objektivt kunna se effekten av de stödinsatser som sätts in. Sedan är det värdefullt för nämnden att kunna se skillnader inom kommunen också. ”, avslutar forskaren och grundaren Mattias Nilsson Benfatto.

Lexplore är ett företag skapat ur en passion för läsforskning. Med en unik screeningmetod byggd på big data, artificiell intelligens och eyetracking kan företaget kartlägga läsförmågan hos elever i lågstadiet snabbt och träffsäkert. Företaget har funnits på marknaden i två år men bygger på hela 30 års forskning. Sedan starten har flera svenska skolor och kommuner redan använt företagets tjänst. Lexplore är ett resultat av ett VINNOVA-finansierat projekt och är skapat med stöd från KI Innovations. Företagets grundare är verksamma på Marianne Bernadotte Centrum vid Karolinska Institutet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy