Skip to main content

Access Företagsekonomi - Företagsekonomi med entreprenörsperspektiv!

Nyhet   •   Nov 25, 2011 15:38 CET

Företagsekonomi med entreprenörsperspektiv!
Tycker du om att variera din undervisning och ditt arbetssätt? I så fall är Access en bok för dig! Access upplägg är så flexibelt att det fungerar såväl för en traditionell undervisning som för ett mer projektorienterat arbetssätt.

I Access möter den klassiska företagsekonomin ett entreprenörstänkande. Steg för steg får vi följa med på en företagsekonomisk resa, från den första företagsidén, till hur man startar ett företag och får det lönsamt, till den avslutande marknadsföringen och redovisningen. Bokens tydliga röda tråd ger eleverna en gedigen förståelse för logiken i ett företags ekonomi och hjälper till att placera olika begrepp i sitt rätta sammanhang.

Access Företagsekonomi 1 är anpassad till nya ämnesplanen.

Faktabokens texter varvas med mängder av exempel från verkliga företag som speglar den kreativitet, det nytänkande och den entreprenörsanda som är så viktig inom företagsvärlden.

Ett flexibelt arbetssätt
I uppgiftsboken finns ett stort antal uppgifter av olika karaktär och svårighetsgrad, samt en mängd datortillämpningar som ger variation åt studierna. I varje kapitel finns en fältuppgift som heter "Fråga företaget" för att eleverna ska få en möjlighet att se hur teorin används ute på fältet.

För att knyta samman kunskaperna i blockets kapitel finns dessutom:

- Ett praktikfall, som är en större uppgift med delar från de olika kapitlen i blocket.

- En projektuppgift, i vilken eleverna själva kan "starta" ett företag och driva det genom bokens samtliga kapitel och därigenom omsätta teorin i praktisk nytta.

- En fadderuppgift, som innebär att man håller kontakt med ett företag under hela kursen och frågar hur detta företag gör i olika situationer.

Om du väljer att låta eleverna arbeta med projektuppgiften, kan ni ha projektet som en röd tråd genom hela kursen. Du kan också välja att knyta ihop arbetet kring ett eller flera fadderföretag som återkommer under kursens gång. Elevgrupperna kontaktar då "sitt" företag och tar reda på hur det jobbar med just de frågor som kapitlet behandlar.

Access Företagsekonomi 1 är indelad i sex block:

- Block 1 – Entreprenörskap

- Block 2 – Från idé till företag

- Block 3 – Skapa lönsamt företag

- Block 4 – Planera och organisera

- Block 5 – Marknadsföra företaget

- Block 6 – Redovisning

Access Företagsekonomi 1 är anpassad till nya ämnesplanen och består av komponenterna:

- Faktabok

- Uppgiftsbok med cd

- Lösningshäfte

- Lärarhandledning med cd

Access Företagsekonomi 2 utkommer våren 2012.

Titel: Faktabok, ISBN: 978-91-47-10008-8, 280 sidor

Titel: Strategiarbetets grunder, ISBN: 978-91- 47-09653-4, Rek. Internetpris: 238 kronor exkl. moms

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy