Skip to main content

Alegría - ¡Qué alegría! Vilken glädje!

Nyhet   •   Nov 25, 2011 15:40 CET

¡Qué alegría! Vilken glädje!
Alegría för steg 1–5 i spanska har som mål att få igång kommunikation i klassrummet. Fokus ligger på ökat ordförråd: ord, ord, ord! Målgruppen är elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Att undervisa med Alegría ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs i ämnesplanerna för GY11. Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets nya krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.

Alegría, paso uno och dos
Steg 1-2

Alegría paso uno och dos är allt-i-ett-böcker med 10 kapitel i varje bok. Varje kapitel innehåller en bastext, 3 extra hör- och läsövningar samt en till två extra lästexter, varav en alltid belyser en kulturell företeelse, En el mundo hispánico.

Vocabulario y gramática
Med hjälp av den metodiska ord- och grammatikinlärningen får eleverna en stabil plattform att utgå från när de tränar sig i att uttrycka sig, både muntligt och skriftligt. Serviceglosor finns till varje text och en fullständig kapitelordlista samt en alfabetisk ordlista hittar man längst bak i boken. Samtliga huvudtexter finns översatta till svenska i facit.

Practicar
I varje kapitel får eleverna visa vad de lärt sig i olika praktiska övningar: skriftliga, muntliga och lekfulla!

Rincón de cultura och Rincón de música
Efter vart tredje kapitel får eleverna en extra dos kultur och musik. De färgglada uppslagen rymmer konstnärer som Diego Rivera, Fernando Botero och Santiago Calatrava. I musikinslagen får eleverna träffa Estopa, Juanes, Amaral, Ha-ash, m.fl. Torres humanas, piñatas och desfiles gigantes är andra roliga företeelser som presenteras.

Lärarhandledningen
Alegría paso uno och dos lärarhandledning ger dig konkreta pedagogiska tips till varje kapitel, särskilt fokus har lagts på dig som är ny spansklärare. Vi ger dig kulturella tips, språketymologi, skillnad mellan spanska och latinamerikanska och annat du kan krydda genomgångarna med. Eleverna testar sig själva i Caza de puntos, du får färdiga prov, extra kopieringsunderlag och underlag för elevernas individuella utveckling.

Cd-skivor
Lärar-cd 1–2 innehåller samtliga texter, uttalsövningar, sånger, hörövningar och provuppgifter. Eleverna hittar sitt ljud på Alegría paso uno Online och Alegría paso dos Online, elevwebb.

Bienvenidos - Inför steg 3
Repetition av steg 1 och 2.

För alla elever som behöver extra hjälp i starten, finns Alegría ¡Bienvenidos!, som är en repetitionskurs av grundskolans steg 1-2. Det är ett förbrukningshäfte som repeterar allt som man kan förvänta sig att eleverna egentligen borde ha med sig från högstadiet; ordkunskap, hörförståelse, grammatik och lästräning.

Alegría, paso tres
Steg 3

Alegría, paso tres har 10 kapitel med en bastext i varje, extra lästexter och minst tre hörövningar per kapitel. Alegría är en bok som man ska hinna igenom under läsåret, men som ändå ger mycket extramaterial.

Ordkunskap
Boken och övningarna fokuserar ovanligt mycket på ordkunskap för att öka ordförrådet och för att få igång eleverna i kommunikationsövningarna. Övningarna är fylliga och ger elever på alla nivåer träning och kunskap.

Kultur och musik
Efter vart tredje kapitel finns ett uppslag med kultur och realia och ett uppslag med spansk och latinamerikansk musik. Några exempel är Pablo Neruda och Frida Kahlo samt artister som David Bisbal, Julieta Venegas och Jennifer López.

Grammatik
Grammatiken har en lugn progression och det arbetas mycket med t.ex. preteritum, imperfekt och konjunktiv.

Glosor
Texterna har serviceglosor på samma sida, men även fullständiga styckeordlistor bak i boken. Där finns också en alfabetisk spansk-svensk ordlista. Samtliga texter finns översatta till svenska.

Cd-skivor
Lärar-cd 1-2 innehåller samtliga texter, sånger och hörövningar samt höruppgifter till proven. Elev-cd:n innehåller samtliga bastexter samt ett urval hörövningar.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen ger metodiktips, fortbildningsmaterial, kopieringsunderlag, översättningsövningar, självtest för eleverna samt prov med facit.

Alegría, paso cuatro
Steg 4

Alegría, paso cuatro för steg 4 är upplagd på samma vis som Alegría, paso tres. Eleverna får läsa om Superstición, El carnet de conducir, El golpe militar en Chile och mycket mer. Grammatik inlärd under steg 3 varvas med nya grammatikavsnitt t.ex. futurum, konditionalis och imp. konjunktiv. Fokus ligger fortfarande på ordinlärning. Vi finner också de vackra och informativa uppslagen Rincón de Cultura och Rincón de Música med texter om Cervantes, Isabel Allende, m.fl. Lästexterna i Leer y entender är nu längre med en successiv svårighetsökning. Det bjuds också på autentisk skönlitteratur. Alegría Online, lärar-cd, elev-cd och lärarhandledning är alla uppbyggda på samma sätt som i Alegría, paso tres.

Alegría, paso cinco
Steg 5

Äntligen ett läromedel för steg 5! Alegría, paso cinco är ett läromedel i spanska för steg 5 på gymnasiet och i vuxenutbildningen.

Boken innehåller 10 kapitel. Texterna är en blandning av läsupplevelser: nyskrivna texter, skönlitterära utdrag och faktatexter för steg 5.

Till varje text finns ett övningspaket där eleverna får möjlighet att

- samtala och diskutera

- bygga ut sitt ordförråd

- praktisera gamla och nya kunskaper

- träna konstruktioner

- känna att spanskan fungerar

Stort fokus läggs på kommunikation, men boken tar även upp vissa grammatiska moment som antingen förstärker kunskaper från tidigare steg, eller är helt nya. I varje kapitel finns också ett antal hörövningar på lämplig nivå.

Några teman som tas upp är internationell kärlek, fördomar, att leva gömd i Chile under diktaturen, samt svenska författare utgivna på spanska.

Till boken finns en lärar-cd. Den innehåller bokens samtliga texter och hörövningar.

La Alegría de leer - modern spansk litteratur
Steg 4-7

La Alegría de leer ingår i serien Alegría. Det är en antologi med texter skrivna av spanska och latinamerikanska skönlitterära författare. Boken innehåller både utdrag, noveller och poesi. Tyngdpunkten ligger på latinamerikansk litteratur. Boken är avsedd för studier i spanska på steg 4-7 med tyngdpunkt på steg 5, på gymnasiet, vuxenutbildningen och studieförbunden, men kan även användas på högskola och universitet.

Boken presenterar ett antal redan kända författare så som García Márquez, Benedetti och Neruda, men också flera stora latinamerikanska författare som inte är så kända i Sverige, t.ex. Jorge Bucay, Gioconda Belli, Jaime Bayly och Marcela Serrano. Varje text kombineras med en författarpresentation och en lista över de mest kända publicerade verken. Efter varje text ligger en ordlista och ett övningsavsnitt med ordträning och framför allt diskussionsämnen och grupp- och/eller projektarbeten. Längst bak ligger en omfattande alfabetisk spansk-svensk ordlista.

Boken har fått ett nytt omslag, men innehållet är detsamma som tidigare.

Lärar-cd
Samtliga texter finns inspelade på en lärar-cd. Inspelningen är gjord i Spanien och ger ett fint djup åt varje text.

Alegría Pluswebb
Visst finns det stunder när du önskar att du kunde följa med eleverna hem och hjälpa dem med deras studier? Men hur kan du räcka till för alla elever? De är ju så många. Och alla har de olika mål. Med nya Alegría Plus kommer du en bra bit på vägen. Pluswebbarna har interaktiva ord-, grammatik-, läs- och hörövningar till varje kapitel i boken. Det finns bildmaterial, kortfilmer, quiz och annat kul. Eleverna får intelligent feedback och hjälp när de kör fast. På så sätt kommer de vidare, fast du inte är på plats. Själv kan du luta dig tillbaka hemma, och genom några snabba klick kolla elevernas resultat. Ni kan kommunicera, skicka och ta emot dokument, bilda grupper och annat kul som stimulerar inlärningen.

Du som är lärare abonnerar på en Pluswebb Lärarresurs. Där finns utöver elevernas övningsmaterial information som guidar dig till hur man använder webbens funktioner och hur du på ett enkelt sätt gör arbetet med Pluswebbarna till en del av din undervisning.

Vad innehåller Alegría Pluswebb?
Pluswebbarna består av mer än 200 sidor med bokens ljudfiler, hörövningar, läsförståelseövningar, och ord- och grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp.

Dessutom:
Realiauppgifter baserade på Internetanvändning

Filmer

Bokens ordlistor

Bokens grammatik

Vad kan man göra i Alegría Pluswebb?
Eleverna kan inte bara träna på de moment som tas upp i läroboken på ett annat sätt utan också lyssna på bokens alla texter och hörövningar samt få extra lästräning genom autentiska texter på Internet.


Hur köper jag Alegría Pluswebb?
Alegría Plus säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.