Skip to main content

Att bli lärare i matematik

Nyhet   •   Jan 19, 2018 13:35 CET

Att bli lärare i matematik

Att bli lärare i matematik är en grundbok för blivande matematiklärare i årskurserna 1–6. Blivande lärare får här ta del av kunskap och perspektiv från författare som har erfarenhet av undervisning i skolan, lärarutbildning och matematikdidaktik. Boken ger stöd för att forma en reflektiv yrkespraktik i linje med en modern syn på vad som utgör effektiv matematikundervisning.

Innehållet är tydligt kopplat till kursmålen och behandlar följande teman:

- Matematiklärarens roll

- Vad är matematik och hur förstår man den?

- Lärarens roll i problemlösningsorienterad undervisning

- Matematikuppgifter – varför, vad, när, hur och för vem?

- Laborativ matematik – undersökande arbetssätt

- Digitala verktyg

- Interaktion i matematikklassrummet – frågor, svar och dokumentation

- Bedömning och formativ undervisning

- Flerspråkighet

- Kursplaner och styrdokument

- Särskilt matematikbegåvade elever

- Matematiksvårigheter

- Att planera undervisning.

Tillsammans ger dessa teman en utgångspunkt för att skapa rika och produktiva miljöer för lärande i olika undervisningskontexter. Boken ger också en gedigen kunskapsbas för lärares planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.

Fakta om boken
Att bli lärare i matematik
978-91-47-12258-5
Ola Helenius, Maria Johansson (red.)
Omfång: 244 sidor

Provläs här

Beställ här

För recensionsexemplar kontakta Katrine Avermark, katrine.avermark@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.