Skip to main content

Barnhälsovård - att främja barns hälsa

Nyhet   •   Jan 22, 2016 13:34 CET

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuell forskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern. En viktig utgångspunkt har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för den roll och funktion för barnhälsovården som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägledning för Barnhälsovård.

Barnhälsovård är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningen. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd för sjuksköterskor och läkare som arbetar på barnavårdscentralen.

Boken tar bland annat upp

- barns utveckling, tillväxt, näringsbehov och uppfödning

- vanliga hälsoproblem och deras behandling

- vaccinationer

- bedömning av barns hälsa

- barn med särskilt behov av stöd

- föräldrastöd

- barnhälsovårdens organisation och arbetssätt

Om författarna
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, med. dr, distriktssköterska och barnsjuksköterska, Claes Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska sjukhuset i Uppsala, Margareta Blennow, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Fakta om boken
Titel: Barnhälsovård - att främja barns hälsa
ISBN: 978-91-47-11186-2
Bläddra i ett smakprov

Köp boken!

Information
Förläggare: Kristina Iritz Hedberg
kristina.iritzhedberg@liber.se 08-690 90 75
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.