Skip to main content

Bildundervisning och lärande genom bilder

Nyhet   •   Aug 09, 2017 10:00 CEST

Den här boken handlar om bildpedagogik och hur man kan lära genom bilder. Begreppet bildpedagogik brukar knytas till bildämnet och bildundervisningen – det utrymme i skolan där eleverna främst får arbeta med bilder. Men i vissa avsnitt i boken sträcker sig begreppet vidare än så, och handlar då om hur bilder kan vara ett redskap för lärande i de flesta av skolans ämnen eller i stort sett i all undervisning.

I boken ges bland annat exempel på hur man kan arbeta ämnesintegrerat med bild och andra ämnen – som en väg till kunskap och lärande. Här beskrivs hur bilder kan användas som specialpedagogiskt redskap, hur man kan använda bild för att lära nyanlända svenska språket samt hur bildämnet kan stärka det talade och skrivna språket bland elever med annat modersmål än svenska. Dessutom belyses olika aspekter av bildämnet och bildundervisningen: ämnets tradition och potential, digitaliseringen av ämnet, ämnesdidaktiska frågor och bedömning och betygsättning. Det avslutande kapitlet handlar om hur barns bilder kan fungera som en visuell kunskapskälla i samtal om och utvärderingar av skolan samt som kulturhistoriskt källmaterial i forskning.

Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare på grundskolans olika stadier.

Om författarna
Gunnar Åsén (red) är professor emeritus i didaktik vid Stockholms universitet och gästprofessor på Konstfack.

Övriga medverkande författare är: Pia Bohlin, Barbro Johansson, Linda Leib, Ulla Lind, Anders Marner, Stina Myringer Karlsson, Ann-Charlotte Säfbom, Lennart Åkman, Lisa Öhman och Hans Örtegren.


Fakta om boken
Bildundervisning och lärande genom bilder
978-91-47-12227-1
Gunnar Åsén
Omfång: 200 sidor

Beställ boken här

För recensionsexemplar kontakta Anna Norgren, anna.norgren@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy