Skip to main content

Blueprint - Vocational: Yrkesengelska 5

Nyhet   •   Nov 29, 2011 10:47 CET

Blueprint är vårt läromedel för A-, B- och C-kurs. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer's Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.

Den nya ämnesplanen har äntligen kommit i kapp Blueprint. Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som nu står i den nya ämnesplanen för engelska, nämligen att "kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv".

Blueprint Pluswebb gör dig bättre
Många gymnasier har idag stora engelskgrupper och elever på olika nivåer. Då kan det behövas en extra resurs! Med en lärarlicens till vår Pluswebb kan du planera, få hjälp med att genomföra och utvärdera din undervisning. Med tydliga resultat på både grupp- och individnivå.

Med Pluswebben arbetar eleverna var de vill genom sin egen inloggning. Och trots att du kanske inte alltid finns i deras närhet, får de ändå feedback direkt. Vi kallar det för intelligent återkoppling. Om eleven gör fel får han eller hon direkt respons och råd hur man kan ta sig vidare.

"Det är nästan som om det sitter en liten lärare i min dator och hjälper mig," som en elev uttryckte det.

Övningarna i Pluswebben kompletterar lärobokens mer litterära och analyserande upplägg med en mängd extra vokabulärövningar, grammatikövningar och projekt. Blueprint Pluswebb motiverar, engagerar och visar elevernas resultat.

Elever på yrkesprogrammen får sin egen Blueprint. Äntligen!
Blivande professionella yrkesarbetare har nu en egen Blueprint, anpassad efter dem och det nya centrala innehållet för GY 2011. Jobb och egen försörjning lockar många av de yrkesstuderande eleverna. Oavsett om de får arbete i Sverige eller utomlands behöver eleverna en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs en tydlig Blueprint.

Blueprint Vocational följer tydligt den nya ämnesplanen för GY2011. Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter.

Eleverna tränar sin muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver reflektion och diskussion, ofta kopplade till elevens egna erfarenheter.

At Work
Kopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får eleverna i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får eleverna läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.

Blue Pages erbjuder Speaker's Corner och Writer's Workshop. Här får eleverna hjälp att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.

Blueprint Vocational Pluswebb – för ditt yrkesval!
Elever som behöver extra stöd, motivation och tydlig koppling mellan sitt yrkesval och ämnet engelska, ska använda Blueprint Vocational Pluswebb.

Pluswebben följer bokens struktur och upplägg. Eleverna får träna extra på allt som finns i boken. De får direkt respons på sitt arbete och hjälp att komma vidare om de gör fel. Du som lärare tar del av elevernas arbete och får snabbt en överblick över hela gruppens såväl som enskilda elevers resultat. Det förenklar och underlättar din arbetsbörda som lärare. Du kan enkelt använda Pluswebben i hela ditt arbete, från planering och genomförande till utvärdering och uppföljning. Med Blueprint Vocational Plus är det enkelt att individualisera lärandet.

Ett funktionellt språk för elevernas framtida yrkesliv.
Förutom alla övningar kopplade till själva boken, får de största yrkesinriktningarna en egen ingång. Eleverna får arbeta med ämnesövergripande projektarbeten där kärnämnen möter karaktärsämnen. På så sätt använder eleverna engelskan i verklighetsanpassade situationer och lär sig ett funktionellt språk för sitt yrkesliv.

Blueprint Vocational Plus spar tid, motiverar och engagerar dina elever och ger dig koll på varje elevs utveckling och resultat.

Blueprint Vocational Pluswebb utvecklas i samarbete med yrkesskolor, lärare och elever.

Om Författarna: Blueprint Vocational ska säga ”VILL!”

Blueprint Vocational är en bok som vi skräddarsytt för det nya yrkesförberedande GY 2011. Den ska framkalla vetgirighet hos eleverna, utan att stryka medhårs.

Vi författare ställde oss frågan: Varför är det ibland så svårt att engagera och utveckla yrkeselevers engelska? Vi kom fram till att det krävs så mycket mer av en bok för yrkeselever. Det krävs kreativitet i hållbara texter som sätts i relation till elevernas egna erfarenheter. Men, vi anser också att eleverna behöver möta det främmande, så att de lär känna sig själva och världen bättre.

Enkla strukturer, steg för steginstruktioner, grammatikregler de missat, mönstertexter och enkla mallar som visar eleverna hur man konkret ska göra, finns självklart på plats. Liksom vokabulärövningar som sträcker sig över ordklasser, och mynnar ut i fraser, argumenterande dialoger och diskussioner.

Med Blueprint Vocational vill vi ge eleverna möjlighet till ögonbrynshöjande och övertygande prestationer.

Och trygghet.

Christer Lundfall, författare till Blueprint Vocational

Titel: Allt-i-ett-bok inkl elev-CD, ISBN: 978-91-47-09216-1, 272 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy