Skip to main content

Bon voyage - Följ med på en flygande start!

Nyhet   •   Nov 11, 2011 15:40 CET

Följ med på en flygande start!
Med Bon voyage får dina elever en riktigt flygande start på sin resa med franska språket. I den första boken går turen till olika platser i Frankrike. I bok 2 vidgas horisonten och vi tas med ut i stora världen – till olika platser, exotiska och mera näraliggande, där det talas franska. Bok 3 tar oss vidare till nya resmål och spännande bekantskaper. Här får eleverna utöka och fördjupa sina redan förvärvade kunskaper och färdigheter.
Följ med oss på ett riktigt spännande språkäventyr!

Bon voyage är vår pinfärska nybörjarserie i franska för högstadiet. Den förenar alla de krav som man kan ställa på ett nybörjarmaterial i språk för ungdomar: tydlig struktur, lättbegripliga förklaringar, progression i lagom takt, metodisk uppbyggnad av uttal, ordförråd och konstruktioner samt ett spännande faktainnehåll. Allt detta presenterat i intresseväckande och lekfulla sammanhang på elevernas egen nivå.

Strukturen
Elevböckerna byggs upp av ett antal tematiskt avgränsade kapitel. I Bon voyage 1, som består av 14 kapitel, behandlas teman som klassrummet, fritidssysselsättningar, veckodagar och skolämnen, att gå på café och restaurang, månader och årstider, julfirande m.m.

Innehållet
I kapitlen finns korta texter och enkla dialoger, glada sånger och medryckande melodier – flertalet specialskrivna och komponerade för läromedlet. Dessutom enkla uttalsramsor för att träna både de enskilda ljuden, betoningen och satsmelodin.

Grammatiken
Små portioner av grammatiska moment introduceras fortlöpande och de rikhaltiga och lekfulla övningarna ger eleverna möjlighet att träna, befästa och repetera varje moment innan de går vidare.

Kommunikationen
Bon voyage är ett kommunikativt inriktat material som tar fasta på att lära eleverna att prata med varandra och att tidigt kunna berätta enkla saker på franska. Därför finns en mängd kommunikationsövningar redan från första bokens början.

Komponentlösning
För eleven finns fr.o.m. åk 7 en text- och en övningsbok (i åk 6 endast en allt-i-ett-bok), vidare en elev-cd med bokens texter, uttalsramsor, serier och dialoger inspelade.

Lgr 11
Att undervisa med Bon Voyage 1-4 ger en mycket bra grund för att eleverna ska uppnå de kunskapskrav som ställs. Det centrala innehållet i ämnesplanerna representeras väl i Bon Voyage 1-4 genom varierande texter med olika teman och i olika genrer. Det finns gott om hörövningar och lästexter som uppfyller de receptiva moment som tas upp i ämnesplanerna, såsom sammanhängande samtal i form av dialoger och intervjuer, samt enkel sakprosa. Skolverkets nya krav på produktion och interaktion uppfylls genom varierande muntliga och skriftliga övningar, där eleven får mycket stöd på vägen.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy