Skip to main content

Demokratidilemman i läraruppdraget - att arbeta för lika villkor

Nyhet   •   Jan 22, 2016 13:06 CET

Det är nog få lärare idag som skulle säga att de inte står bakom skolans demokratiska värdegrund eller hävda att det inte är viktigt att ta hänsyn till allas lika rätt och möjligheter – men vad är det som gör att detta arbete känns så svårt ibland? 

I Demokratidilemman i läraruppdraget – att arbeta för lika villkor diskuterar författaren de svårigheter som finns i det dagliga arbetet i skolan och sätter dessa i relation till aktuell våldsforskning, det vill säga forskning om mobbning, diskriminering, kränkning, förtryck och marginalisering av olika slag.

Läraruppdraget idag är komplext. Lärare förväntas jonglera såväl kunskapsförmedling som frågor kring socialisation och likabehandling. För att hantera detta komplexa arbete behöver läraren kunna förstå och värdera sina val i relation till olika syften.

I boken berörs bland annat följande frågor:

- Vilka dilemman brottas lärare med i sitt arbete med likabehandling?

- Hur kan dessa dilemman förstås med utgångspunkt i forskning om våld?

- Med avseende på våldets komplexitet – vilka handlingsstrategier finns att tillgå?

Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare. Den ger en repertoar av användbara begrepp och presenterar olika perspektiv som kan vara till stöd i det praktiska arbetet i skolan.

Om författarna
Silvia Edling är grundskollärare för årskurs 1–7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärare i historia och engelska. Hon är docent i didaktik och arbetar för närvarande som lektor på Akademin för Utbildning och Ekonomi på Högskolan i Gävle. Hennes forskning tar avstamp i demokratifrågor och respekten för allas lika värde och möjligheter.

Fakta om boken
Titel: Demokratidilemman i läraruppdraget - att arbeta för lika villkor
ISBN: 978-91-47-11159-6
Bläddra i ett smakprov

Köp boken!

Information
Förläggare: Maria Granler, maria.granler@liber.se, 08 690 90 29
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.