Skip to main content

Den nya affärsredovisningen

Nyhet   •   Jan 28, 2016 13:51 CET

Den nya affärsredovisningen vägleder studenten genom hela lärprocessen. Serien består av en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Böckerna säljs separat. Det pedagogiska upplägget med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och övningsuppgifter underlättar inlärningen och hjälper studenten att greppa redovisningen på djupet. Den nya affärsredovisningen är Sveriges äldsta och mest använda redovisningsbok med marknadens starkaste pedagogiska upplägg – både lärare och studenter uppskattar hur grunderna i redovisning successivt byggs på med nya utmanande redovisningsområden.

Boken behandlar grundläggande redovisning med en stark teoretisk förankring. Den tar upp extern redovisning, ekonomisk planering och kontroll ur ett redovisningsperspektiv samt belyser budgetering, löpande redovisning, årsbokslut och räkenskapsanalys. I den 20:e upplagan har både språk och innehåll vässats ytterligare och boken har fått en ännu tydligare redovisningsprofil.

Exempel på förändringar i upplaga 20:

- Kapitel 1 till 3 har renodlats med fokus på redovisning och inte ekonomistyrning vilket gör att mer allmänna, teoretiska, resonemang är i förgrunden.

- Tydligare koppling av bokföring till redovisningsteori och för att därmed öka förståelsen för grundläggande redovisningsproblem.

- Ökat fokus på analys av kassaflöde.

- Stärkt koppling mellan övningsbok och huvudbok. Ett exempel är i kapitel där även övningsboken numera har räkneuppgifter om kundförluster där moms är med.

- Ny lagstiftning och normutveckling inom redovisningsområdet har arbetats in i läroboken – såväl nya krav på redovisningen som uppdaterade skatteregler återfinns i den nya upplagan

Boken är avsedd för grundläggande kurser inom redovisning. Med sitt pedagogiska upplägg är den också lämplig för övrig eftergymnasial utbildning samt företagsintern utbildning.

I ett samarbete med Visma medföljer marknadens mest populära redovisningsprogram – Visma e-ekonomi.

OM FÖRFATTARNA

Per Arvidsson är lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och konsult i Blueberryhill Management Consulting.

Thomas Carrington är lärare och forskare inom redovisning och revision vid Stockholms universitet. Han är läroboksförfattare i redovisning och revision på högskolenivå.

Gustav Johed är lärare och forskare vid Stockholms universitet. Han undervisar främst i externredovisning och forskar om redovisningens roll i bolagsstyrning.


FAKTA OM BÖCKERNA

Faktabok ISBN 978-91-47-11258-6
Övningsbok ISBN 978-91-47-11257-9
Lösningar ISBN 978-91-47-11259-3

Mer info och provläs böckerna

Köp böckerna!

Information
Förläggare: Helga Laurin
helga.laurin@liber.se, 08 690 90 64
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se Här finns högupplöst omslagsbild: http://b2b.liber.se/bild/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy