Skip to main content

Der Sprung! - Våga språnget - och landa i tyskan!

Nyhet   •   Nov 16, 2011 09:57 CET

Våga språnget - och landa i tyskan!
Der Sprung! är ett målstyrt läromedel som ökar elevernas lust att ge sig i kast med det nya språket. Den tydliga arbetsgången mot klara och bestämda mål i kombination med ett spännande och stimulerande innehåll har gjort Der Sprung! till en mycket populär och uppskattad läromedelsserie, som nu finns i en ny omarbetad och uppfräschad upplaga.

Der Sprung! 1
Der Sprung! 1 är en allt-i-ett-bok. Texterna och övningarna är mycket varierade och av olika svårighetsgrad. De ger alla elever möjlighet att fördjupa sig efter sin egen förmåga och få känna att de lyckas i sitt arbete. Här finns s.k. helikoptertexter där eleverna tränas i att förstå innehållet i en text utan att känna till betydelsen av varje ord. Stjärnuppgifterna – en form av överkursuppgifter – hjälper eleven att bygga upp sitt ordförråd.

Das Sprungbrett

Der Sprung! 2
Fr.o.m. årskurs 7 är materialet för eleven uppdelat i separata text- och övningsböcker. I övningsboken betonas ordkunskap och användbara fraser och uttryck. Här finns många kommunikativa övningar av olika svårighetsgrad och omfattning knutna till textbokens olika kapitel.

Der Sprung! 3 och 4
Texterna i studiesatsens två sista textböcker blir nu något fler och lite längre, men fortfarande blandas dialoger, sånger, dikter och berättande texter av vitt skilda slag. Texterna behandlar många olika ämnen och företeelser i de tysktalande länderna.

Lärarmaterialet
Lärarmaterialet till varje årskurs innehåller genomgångar kapitel för kapitel med kommentarer, metodiska tips, kopieringsunderlag med extrauppgifter och fördjupningsavsnitt samt kunskapsutvärderingar. Dessutom finns förslag till arbete med portfoliometodiken och slutligen ett rejält repetitionsavsnitt. I den nya upplagan (hittills Der Sprung! 1 och 2) är innehållet "förpackat" som pdf-filer på en cd, som du som lärare själv kan skriva ut i valda delar och vid rätt tillfälle dela ut till eleverna (kopieringsunderlagen).

Mein Buch
Studiesatsen kan kompletteras med elevens egen bok i tyska: Mein Buch. Den passar för elever i årskurs 6 och 7.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy