Skip to main content

Diskutera! aktuella frågor

Nyhet   •   Nov 29, 2011 15:38 CET

Diskutera! vill väcka tankar hos eleverna – om vår omvärld och om våra språkliga uttrycksmedel. Med hjälp av reflektion, diskussion och egen muntlig och skriftlig produktion tränar eleverna sin analys- och uttrycksförmåga.

Diskutera! är till för dig som vill skapa en levande och strukturerad debatt i klassrummet. Till din hjälp har du aktuella och engagerande teman, instruktiva uppgifter och mängder av inspirerande diskussionsfrågor.

Diskutera! aktuella frågor är ett läromedel som övar kritiskt tänkande och analysförmåga utifrån teman som engagerar ungdomar. Fem fristående kapitel tar upp teman som fanatism, djurens rätt, mode och kroppsideal och tecknade serier som omvärldsspegel.

Eleverna arbetar med många olika texttyper i temana; nyhetsartiklar, referat, facktexter och skönlitterära utdrag. Texter och bilder är valda med tanke på att både intressera, provocera och ge upphov till diskussion och debatt.

Diskutera! går att använda i Svenska A, B och C på gymnasiet, då övningarna är varierande och av olika svårighetsgrad, t.ex: informationssökning, källkritik, bild- och textanalys.

Det egna skrivandet förbereds genom disposition och citatövningar. Därefter skriver eleverna insändare, krönika, talmanus samt utredande och argumenterande uppsatser. För att väcka elevernas lust att formulera sig har diskussion och debatt en central plats i Diskutera!-serien. De muntliga uppgifterna får lika stort utrymme som de skriftliga.

Boken ger dig och eleverna ett variationsrikt och intresseväckande underlag att arbeta med. Diskutera! aktuella frågor avslutas med en utförlig uppslagsdel där svårare begrepp och uttryck förklaras.

Titel: Diskutera! aktuella frågor, ISBN: 978-91-47-09153-9, 160 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.