Skip to main content

E2000 Combi Företagsekonomi - Fokus på ekonomi med entreprenörskap!

Nyhet   •   Nov 25, 2011 15:36 CET

Fokus på ekonomi med entreprenörskap!
Läromedlet ger bra inblick i verklighetens småföretagande samt rikligt med tillämpningar inom ekonomi och företagande. Det inspirerar till såväl studier som företagsprojekt.

E2000 Combi A Företagsekonomi Faktabok är lämplig för Företagsekonomi 1 och kan även användas i Entreprenörskap. Ett kompletterande kapitel om projektarbete, presentation m.m. kommer på hemsidan.

E2000 Combi B Företagsekonomi Faktabok är lämplig för Företagsekonomi 1-2 (Fek 1: kap 1-8, Fek 2: kap 9-24) och är även användbar i Entreprenörskap och företagande.

E2000 Combi A och B
- E2000 Combi A: Företagsekonomi 1, Företagsekonomi A, Småföretagande A, Entreprenörskap

- E2000 Combi B: Företagsekonomi 2 (1-2), Företagsekonomi B/A-B, Småföretagande B/A-B, Entreprenörskap och företagande

- E2000 Combi A och B består av faktabok, problembok med dvd, lösningsbok och lärarhandledning med cd.

Starkt koncept
Bakom E2000 Combi ligger det framgångsrika E2000-konceptet

- Inspirerande och samverkande layout i färg, figurer och foton

- Lättfattlig och informativ text

- Intresseväckande exempel och företagsreportage inom tidsenliga branscher

- Fylliga sammanfattningar som stöd för inlärning och prov

- Rikligt med uppgifter i stigande svårighetsgrad som ger en gedigen inlärning

- Användning av webben

- Praktikfall som integrerar kunskaperna och sätter den i sitt sammanhang

- Projekt som utvecklar nytänkande och social kompetens samt förstärker kunskaper och färdigheter

- Genomtänkt i såväl text som aktivitet, samklang fakta - övning, inget ”faller mellan stolarna”

- Aktiv och problembaserad inlärning genom elevaktiva arbetssätt utifrån företagsexempel, reportage, ett brett spektra av uppgifter, praktikfall och projektupplägg etc. samt med datorn som naturligt hjälpmedel

- Integrerar kunskaperna och väcker intresse för kreativ problemlösning

- Passar genom sin mångfald alla undervisningsstilar

- Fylliga lärarhandledningar inkl. cd - med planeringsförslag, metodiktips, OH/PPT, prov- och extrauppgifter etc. underlättar ytterligare lärarens jobb

- Lätt att bygga på med andra material från Liber – R2000, M2000 etc.

Pedagogiskt stöd på dvd
Elev-dvd:n innehåller interaktiva och självrättande övningar (t.ex. repetitionsuppgifter, konterings- och bokföringsövningar och handelsräkning), olika blanketter och dokument för att upprätta affärsplaner m.m, excelfiler för budgetering, filmer från olika företag och organisationer kopplade till övningsuppgifter, reklamfilmer för kritisk granskning samt filmade intervjuer med olika entreprenörer och därtill hörande arbetsuppgifter m.m.

Innehåll Combi A
1. Ekonomi - att hantera resurser

2. Affärsidé och affärsplan

3. Produkt och varumärke

4. Skaffa resurser och kapital

5. Anställda och ledare

6. Resultat och budget

7. Registrera företaget

8. Betala skatter och avgifter

9. Sätt rätt pris

10. Marknadsföring

11. Aktivitetsplanering

12. Bokföringens grunder

13. Bokslut

E2000 Combi B är flexibel och möjliggör alla kurskombinationer
E2000 Combi B tar vid där A slutar och bygger med naturlig progression vidare med täckning av kurserna Företagsekonomi B och Småföretagande B. I bokens inledande block finns för ökad valfrihet och flexibilitet också inbyggd en minikurs i Fek A och Småf A, som även kan användas för repetition om man läst Fek A eller motsvarande tidigare.

Innehåll Combi B
Combi B är indelad i fem block

1. Driva företag - grunder och repetition

2. Organisation och ledarskap

3. Kalkylering

4. Marknadsföring

5. Redovisning och bokslut

Boken inleds med ett introducerande avsnitt: Företaget i världen - hänsyn och lönsamhet. Här sätts fokus på miljö, hållbar utveckling och företagets etiska ansvar – något som genomsyrar hela materialet.

E2000 Combi A/B passar i många sammanhang
E2000 Combi-paketet passar också utmärkt för andra grundkurser inom ekonomi och företagande, såväl på gymnasiet och komvux som inom yrkeshögskolan och annan vuxenutbildning, liksom i entreprenörsinriktade kurser hos företag, branschorganisationer och företag. E2000 Combi är även lämpad för självstudier och distansstudier.

Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser eller läs mer på www.vismaspcs.se/utbildningslicenser. Du som är elev får gratis tillgång till Visma Administration 500. Hämta program till din privata dator på www.vismaspcs.se/elevlicens.

Faktabok A och Problembok A finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om Författarna: Författargruppen till E2000 Combi har bred erfarenhet av företagande och utbildning samt har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare, Marie Asserlind är lärare och utbildningskonsult inom marknadsföring, Cege Ekström är konsult och lärare inom bl a kvalificerad yrkesutbildning, Jöran Enqvist är gymnasielärare och lärarutbildare, Anna Hjalmarsson är lärare i ekonomiska ämnen och redaktör för tidningen Handel&Ekonomi, Per Hörberg är internationell miljöhandläggare och journalist, Rolf Jansson är företagsledare och konsult inom Cordovan-gruppen och Louise Kruse är ekonom, journalist och egen företagare. Ola Stålebrink, Avia AB, har gjort de interaktiva övningarna på dvd:n.

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy