Skip to main content

Entreprenörskap - skapa din arena!

Nyhet   •   Nov 25, 2011 15:34 CET

Det här är ett komplett läromedelspaket anpassat för kursen Entreprenörskap och består av bok, e-läromedel och lärarresurs! Med inspirerande och verkliga exempel från unga entreprenörer får eleven en god grund i vad entreprenörskap innebär. Boken innehåller förutom faktatexter och intervjuer även övningar anpassade för lektionsarbete och boken kan användas fristående utan e-läromedlet.

Läromedelspaketet är anpassat för kursen Entreprenörskap.

Entreprenörskap handlar om att förverkliga idéer och driva projekt framåt och materialet tar bland annat upp:

• begreppet entreprenörskap

• hur en projektidé formuleras

• hur man driver ett projekt

• projektorganisation

• ledarskap

• projektekonomi samt

• projektutvärdering.

E-läromedlet, Entreprenörskap Plus, följer bokens struktur och här kan eleven träna på viktiga begrepp och metoder genom interaktiva självrättande frågor där resultaten sparas. Det underlättar inlärningen för eleven och hjälper läraren vid uppföljning. Här finns fördjupningsuppgifter som uppmanar till egen analys och reflektion och större projektuppgifter där eleven tillsammans med andra utför enklare projektarbeten. E-läromedlet innehåller bilder och filmer som inspirerar och förklarar, men också ett generellt projektverktyg som ger eleven en god översikt över de olika stegen i ett projekt med anvisningar och mallar. Projektverktyget kan användas för att driva olika projekt. En lärarresurs med tips och material till läraren ingår också.

Entreprenörskap Plus
Entreprenörskap Plus fylls på med nytt material kontinuerligt. Läs nedan hur webben kommer att fyllas på under hösten.

Vad innehåller Entreprenörskap Plus – skapa din arena?
Entreprenörskap Plus – skapa din arena innehåller övningsmaterial för Entreprenörskap 100 p som följer lärobokens upplägg. Eleven hittar tydliga kunskapsmål, interaktiva kunskapsfrågor, fördjupningsuppgifter och projektuppgifter. Frågorna är självrättande och eleven får bra feedback. Fördjupnings- och projektuppgifterna ger eleven möjlighet till självständigt tänkande och reflektion.

Pluswebben innehåller ett generellt projektverktyg som ger eleven en god översikt över de olika stegen i ett projekt med anvisningar och mallar. Projektverktyget kan användas för att driva vilket projekt som helst. I läromedelswebben finns även en materialbank med inspirerande filmer och länkar.

Med Entreprenörskap Plus kan eleverna med datorn som verktyg utveckla och befästa sina kunskaper i Entreprenörskap Plus på ett lustfyllt och engagerande sätt. E-läromedlet ger eleverna också möjlighet att träna vidare i sin egen takt på de moment de behöver träna extra på.

Vad kan eleven göra i Entreprenörskap Plus – skapa din arena?
- Träna självständigt på de moment tas upp i läroboken Entreprenörskap – skapa din arena.

- Utveckla sin förmåga till egen reflektion och självständigt arbete.

- Utveckla sin förmåga till research, analys, kritiskt tänkande, reflektion, diskussion och presentation av större projektuppgifter.

- Se och följa sina studieresultat över tiden.

Hur köper jag Entreprenörskap Plus – skapa din arena?
Entreprenörskap Plus säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Tjänsten kan sedan förnyas för nästa läsår. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Du som lärare behöver Entreprenörskap Plus – skapa din arena Lärarresurs. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Kontinuerlig påfyllning
De tre inledande kapitlen Vad är entreprenörskap?, Hur får man en idé? och Driva ett projekt samt projektverktyget är kompletta. Under hösten kommer de resterande kapitlen: Geometri, Funktioner, mönster och samband, Sannolikhetslära och Statistik.

Vad innehåller Entreprenörskap Plus – skapa din arena - Lärarresurs?
Entreprenörskap Plus – skapa din arena - Lärarresurs innehåller beskrivning av pedagogik, innehåll och användning av elevmaterialet och tips på hur du och dina elever arbetar med Pluswebben på bästa sätt. Under fliken Uppdrag finns checklistor som du kan fylla i för att få en överblick över elevernas arbete med uppdragen.

Hur köper jag Entreprenörskap Plus – skapa din arena - Lärarresurs?
Entreprenörskap Plus – skapa din arena - Lärarresurs säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Tjänsten kan sedan förnyas för nästa läsår. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Om Författarna: Harriet Karlsson är utbildad ekonom och lärare i ekonomiska ämnen. Hon har tidigare varit verksam i näringslivet bland annat som redovisningskonsult.

Inger Sandås, är studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och 2008 fick hon Karriärledarpriset som delas ut av Karriärförlaget och Sveriges vägledarförening.

Ingrid Sörlin Kristoffersson är skolledare och rektor. 2003 fick hon Libers skolledarpris för sitt arbete med entreprenörskap inom gymnasieskolan.

Titel: Entreprenörskap - skapa din arena!, ISBN: 978-91-47-10028-6, 224 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy