Skip to main content

Förtätade Filmögonblick - den rörliga bildens förmåga att beröra

Nyhet   •   Sep 15, 2014 15:58 CEST

Förtätade filmögonblick – den rörliga bildens förmåga att beröra handlar om människans behov och bruk av fiktionsfilm. Varför har Amanda sett "Amelie från Montmartre" 50 gånger? Varför kallar Filip "Apocalypse Now" sin personliga medicin? Och varför drömmer Alexander om ett liv i enkelhet och helhet när han ser "Avatar"? 

I boken analyserar författaren filmens förmåga att göra avtryck. Läsaren får följa enskilda människors filmupplevelser och deras personliga erfarenheter av betydelsefulla filmer som blir belysta ur flera olika teoretiska perspektiv.

Boken är uppdelad i två delar med en inledning som presenterar de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen.

Den första delen består av en empirisk kartläggning av filmvanor och i centrum står tio djupintervjuer med olika filmtittare. Genom reflektioner om filmscener som berört dem extra starkt analyseras vad det kan innebära när någon upplever sig helt absorberad av en film.

Den andra delen sätter in filmupplevelsen i en större teoretisk kontext. Infallsvinklar hämtas från filmteori, livsåskådningsforskning och religionsvetenskap för att förstå filmens förmåga att erbjuda existentiell mening i en tid av alltmer fragmentiserade meningssystem.

Förtätade filmögonblick – den rörliga bildens förmåga att beröra är särskilt angelägen för studenter inom religions-, film- och medievetenskap samt svenska. Boken riktar sig också till verksamma lärare och forskare, liksom till den med film som specialintresse.

Om författaren
Tomas Axelson är lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna och ägnar sin forskning åt gränslandet mellan religion, film och medier.

Fakta om boken
Titel: Förtätade Filmögonblick - den rörliga bildens förmåga att beröra
ISBN: 978-91-47-11433-7
Bläddra i boken
Köp boken!

Information
Förläggare: Anna Maria Thunman
annamaria.thunman@liber.se070-998 04 63
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy