Skip to main content

Fordon 360

Nyhet   •   Nov 25, 2011 14:13 CET

Fordon 360 är en ny serie läromedel för fordonsutbildning. Både praktiska och teoretiska övningar ingår. Webben underlättar för lärare och elever att arbeta med frågor och följa upp resultat. Vissa förlopp och principer är mycket lättare att förstå genom animationer. Faktaboken kompletteras med sådant material på webben. Till serien finns ett arbetsmaterial för kunskapstester, övningar och laborationer på seriens e-läromedel, Fordon Plus, detta istället för traditionella övnings- och laborationsböcker. Allt arbetsmaterial på webben uppdateras löpande för att stämma med den tekniska utvecklingen inom fordonsområdet samt de förändringar som sker i Skolverkets kursplaner.

Motor
Den här boken riktar sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om bensin- eller dieselmotorer, hur de olika komponenterna i motorn fungerar och vilken uppgift de har. Vi vänder oss till både gymnasieelever och yrkesverksamma som behöver grunderna inom motorteknik. Läromedlet är anpassat för att kunna användas på både personbilar och tunga fordon.

Kraftöverföring
I boken Kraftöverföring får du en överblick över hur kraftöverföringen till olika typer av fordon är uppbyggd, och hur kraftöverföringen är anpassade till fordonets funktion. Den här boken riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons kraftöverföring. Hur de olika komponenterna i olika kraftöverföringar fungerar och vilken uppgift de har.

Chassi och bromsar
Boken riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons chassin och bromsar. Hur olika chassin och hur olika bromssystem är konstruerade för att uppfylla de funktionskrav som ställs på ett modernt fordon. Du får en överblick hur de är anpassade för olika typer av fordon.

Systemelektronik
Den här boken riktar sig till alla som vill skaffa sig kunskaper om fordonets elektroniska grundprinciper och systemlösningar. Man får lära sig om elektroniska principer, komponenter och diagnosstandarder. Boken beskriver också uppbyggnaden av olika nätverk i bilen samt ger exempel på ett flertal sensortyper som förekommer i ett fordon.

Grundkompetens
Vi tror att det är viktigt att ge en positiv bild av de möjligheter som fordonsbranschen erbjuder och det är därför ett av målen för läromedlet Grundkompetens. Boken utgör en introduktion till övriga titlar, arbetsmarknaden, tekniken och den grundkompetens som alla inom fordonsbranschen bör besitta. Innehållet är utformat så att det passar både elever på mekaniker- och transportsidan.

El och elektronik
Boken behandlar grundläggande ellära med utgångspunkt från ett elsystem i en modern mellanklassbil. Läromedlet ger en introduktion till hur elsystemen i fordon är uppbyggda och förklarar vanliga systemlösningar.

Mekanik
Den här boken riktar sig till alla som behöver kunna förutsättningarna för arbetet i en fordonsverkstad. Lokalens utformning, Arbetsmiljö- och Säkerhetsfrågor är viktiga frågor som behandlas i boken. Boken beskriver även olika typer av hjälpmedel och verktyg. Både fast monterade i lokalen och handverktyg. Du får också en överblick över olika servicemoment som utförs på fordon.

Kaross och komfort
Boken tar upp fordonens komfortsystem samt de olika säkerhetssystem som finns i dag, och hur de fungerar. Läromedlet riktar sig till alla som behöver kunskaper om olika fordons karosser. Du får en inblick i vad som är viktigt för olika typer av konstruktioner, och hur olika karosser är konstruerade för att uppfylla de krav som ställs på en modern kaross. Boken tar även upp fordonens komfortsystem samt de olika säkerhetssystem som finns i dag, och hur de fungerar.

Fordon 360
Med Fordon 360 Plus effektiviserar dina elever sitt lärande. Fordon 360 Plus innehåller arbetsuppgifter och kontrollfrågor till faktamaterialet. På läromedelswebben får elverna flera sätt att visa vad de kan och förstår, de får direkt veta om de gjort rätt eller fel, de får intelligent återkoppling som leder dem på vägen mot att klara övningarna. Dessutom sparas resultaten så att de själva kan följa sina resultat och vara säkra på att du som är lärare ser vad de har gjort och hur det går för dem. Fordon 360 Plus är ett läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst – var de än befinner sig.

Om dina elever har Fordon 360 Plus så ska du som är lärare abonnera på Fordon 360 Plus Lärarresurs. Den innehåller samma övningsmaterial som eleverna har plus den extra handledning och information som du behöver för att enkelt integrera läromedelswebben och ett digitalt arbetssätt i din undervisning.

Vad innehåller läromedelsserien Fordon 360 Plus?
Fordon 360 Plus följer kursplanernas för Fordonsprogrammet och ger lärarna stöd för betygssättning i de olika kurserna. Fordon 360 Plus fördjupar och befäster de kunskaper eleverna får från faktaböckerna.

Läromedelsserien, Fordon 360, presenterar väl genomarbetade förslag på arbetsordrar som eleverna ska genomföra. Eleverna får stöd och återkoppling i alla moment, från kontrollfrågor, laborationer till genomförande.

Vad kan man göra i Fordon 360 Plus?
Här finns möjlighet att på ett stimulerande och engagerande sätt utföra arbetsmoment, i form av arbetsordrar, som är relevanta i fordonsutbildningen. Det gör att läraren kan fokusera på det eleverna behöver mest och att arbetet verkligen kan individualiseras och att elevens utveckling blir synlig för både lärare och elev. Det möjliggör också självständigt arbete för eleven.

Var kan eleven arbeta med Fordon 360 Plus?
Med Fordon 360 Plus är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Fordon 360 Plus?
Fordon 360 Plus säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Vad innehåller Fordon 360 Plus Lärarresurs?
I din lärarresurs så har du allt material om hur du använder läromedelswebben och på ett enkelt sätt gör läromedelswebben till en del av din undervisning, det är via den du kan följa dina elevers resultat.

Vad kan man göra med Fordon 360 Plus Lärarresurs?
Du kan se hur arbetet går för dina elever både på individ- eller gruppnivå – en förutsättning för att du som lärare ska kunna leda arbetet, fördela uppgifter och ge stöd till dina elever. Tack vare att resultaten av utfört arbete sparas så kan både du och dina elever följa och utvärdera arbetet som gjorts. Självklart kan också eleverna följa och utvärdera sitt eget resultat.

Var kan du arbeta med Fordon 360 Plus Lärarresurs?
Med Fordon 360 Plus Lärarresurs är du inte bunden till en viss dator eller ett visst tillfälle. Du kan arbeta där och när det passar dig bäst och du har enkelt tillgång till ditt material. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Fordon 360 Plus Lärarresurs?
Fordon 360 Plus Lärarresurs säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje lärare som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy