Skip to main content

Frank Naturkunskap - nya faktaböcker i naturkunskap

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:43 CET

Frank omfattar två nya faktaböcker i naturkunskap enligt GY 2011: Frank blå kurs 1a1 för yrkesprogrammen, och Frank gul kurs 1b för de studieförberedande programmen. I Frankserien finns dessutom tre tidigare A-böcker, med tillhörande lärarhandledningar och en Pluswebb. De nya upplagorna av Frank blå Naturkunskap 1a1 och Frank gul Naturkunskap 1b kommer även som Online-böcker.

Ämnesplanen i naturkunskap ändras radikalt i och med GY 2011, i flera olika avseenden, och vi rekommenderar därför de nya upplagor i Frank-serien som kommer till höstterminsstart -11.

Frank gul Naturkunskap 1b 100p för de studieförberedande programmen
Frank gul inleder med det naturvetenskapliga arbetssättet och naturvetenskapens verktygslåda. Därefter tas grundläggande cellbiologi och genetik upp, som bäddar för avsnitten om genteknik och genetik.

En omfattande del av boken ägnas sedan åt vårt behov av energi och andra naturresurser, och hur vi ska lösa de problem som uppstår till följd av dessa behov – nationellt och globalt. Här kommer vi också in på rättvisefrågorna.

Därpå följer en djupdykning i det som mer berör enskilda individer: Hur påverkas man av gruppen, hur värjer man sig mot det som är mindre bra och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet om Sex och relationer har till största delen skrivits av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.

Frank gul Naturkunskap 1b 100 p kommer också som Onlinebok.

Frank blå Naturkunskap 1a1 50p för yrkesprogrammen
Frank blå tar avstamp i hur naturvetenskapen och det vetenskapliga arbetssättet utvecklats fram till idag. Den växande kunskapen om energi, materia och sambanden i naturen har medfört en väldig samhällsutveckling under 1900-talet. Vi har lärt oss utnyttja jordens resurser och utvinna energi på ett allt effektivare sätt. I takt med det har vår miljöpåverkan ökat och gett upphov till en rad olika problem.

Frank blå beskriver orsakerna till miljöproblemen och deras konsekvenser, samt vad vi behöver göra nationellt och internationellt för att lösa dem och nå ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden.

Boken avslutas med ett kapitel om sex och relationer, och de normer som ofta är knutna till sexualitet. Hur påverkas man av gruppen och hur blir man trygg i sin identitet och sin sexualitet? Kapitlet är till största delen skrivet av av Sandra Dahlén, välkänd sexupplysare och debattör.

Frank blå är indelad i fem kapitel - Vetenskapens långa resa, Solenergi driver vår planet, Energi, miljö och livsstil, En hållbar utveckling samt Sex och relationer.

Frank blå Naturkunskap 1a1 50 p finns också som Onlinebok.

Frank GUL Naturkunskap A
Frank GUL Naturkunskap A är främst riktad till elever som är intresserade av naturvetenskap och teknik och som möjligen ska läsa vidare inom något av dessa områden efter gymnasiet. Därför kan man säga att boken bäst passar elever på NV och TE, men även på en del yrkestekniska program och komvux. I Frank GUL Naturkunskap A, betonas problemlösning och det naturvetenskapliga arbetssättet. Boken fokuserar mer på energi, geologi och universums tillkomst än de andra böckerna och innehåller lite mindre av ekologi. Miljöfrågorna kopplas ihop med en diskussion om hur vi uppnår ett hållbart samhälle. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning, förslag på en praktisk övning och instuderingsfrågor. Svaren till instuderingsfrågorna finns längst bak i boken.

Lärarhandledningen till Frank GUL Naturkunskap A
Denna lärarhandledning är i form av en cd och innehåller:

- kommentarer till texten i läroboken

- laborationer

- teoretiska övningar

- MVG-uppgifter samt fördjupningsuppgifter

Materialet motsvarar ca 190 sidor. Texterna finns både som pdf-filer och Wordfiler.

Frank BLÅ Naturkunskap A
Frank BLÅ Naturkunskap A har stor bredd, ett lättillgängligt språk och ger bra underlag för diskussioner. Frank BLÅ Naturkunskap A tar avstamp i hur naturvetenskapen genom tiderna har format vår världsbild och hur det naturvetenskapliga arbetssättet vuxit fram. För att ge eleverna grundläggande kunskaper om materia, energi och liv följer sedan en spännande tidsresa från Big Bang, över det gryende livet på jorden och vidare till dagens biologiska mångfald. Cellen och ekologiska samband är centrala i berättelsen. Med viktiga naturvetenskapliga begrepp kring materia, energi och liv på plats fokuserar boken sedan på dagens energi-, miljö- och resursfrågor och hur vi kan påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och frågor på texten. I slutet av boken finns en ordlista.

Frank RÖD Naturkunskap A
Frank RÖD Naturkunskap A är skriven med ett lättillgängligt språk, en berättande stil och innehåller många vardagsanknytningar. Boken har bredd, men är inte så faktatät. I Frank RÖD Naturkunskap A ingår alla de moment som kursplanen föreskriver, men fokus ligger på de stora frågorna – energiförsörjningen och miljön. När det gäller hållbar utveckling är utgångspunkten FN:s milleniemål. Ett avsnitt om det naturvetenskapliga arbetssättet lär eleverna problemlösning och kritiskt tänkande. Varje kapitel avslutas med arbetsuppgifter som syftar till att få eleverna att fundera och resonera samt en praktisk övning som kan göras i klassrummet eller hemma.

Lärarhandledning till Frank BLÅ och Frank RÖD A
Den gemensamma lärarhandledningen till den blå och röda boken är i form av en cd. Den innehåller:

- kommentarer till läraren

- laborationer

- svar på frågorna i Frank BLÅ samt kommentarer till arbetsuppgifterna i Frank RÖD

- bilder ur böckerna för utskrift till OH

Materialet motsvarar ca 150 A4-sidor. Texterna finns både som pdf-filer och Word-filer, det sistnämnda för att du som lärare ska kunna anpassa materialet efter dina elever och förutsättningarna på din skola.

Frank BLÅ Pluswebb
Frank BLÅ Plus är ett e-läromedel som tar tillvara webbmediets möjligheter. Eleverna tränar sina färdigheter, område för område, med hjälp av varierade, interaktiva övningar. De får direkt veta om de gjort rätt eller fel, och får återkoppling som vägledning för att klara övningarna. Med hjälp av Frank BLÅ Plus kan eleverna känna sig säkra på att de har förstått det grundläggande i kursen. Dessutom sparas resultaten så att eleverna själva kan följa sina resultat och du som är lärare ser vad eleverna har gjort och hur det går för dem. Frank BLÅ Plus följer bokens kapitelstruktur och är uppbyggd på följande sätt:

- Kapitlets mål

- Sammanfattning av delavsnitt inom kapitlet (antalet avsnitt varierar med kapitel)

- Frank förklarar (exempelvis animationer med förklarande text)

- I media (länkar till artiklar eller webbsidor som knyter an till kapitlet)

- Testa dig själv (interaktiva frågor på avsnittet)

- Kapiteltest

Frank BLÅ Plus är ett läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst – var de än befinner sig. Än så länge finns Pluswebben bara till Frank BLÅ.

Frank BLÅ Plus Lärarresurs
Frank BLÅ Plus Lärarresurs innehåller, förutom elevernas Pluswebb, den extra handledning och information som du behöver för att enkelt integrera ett digitalt arbetssätt i din undervisning. Via lärarresursen kan du utforma elevernas studier utifrån deras behov, och på ett överskådligt sätt följa deras kunskapsutveckling.

Läroböckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Titel: Frank Gul Naturkunskap 1b, ISBN:978-91-47-08539-2, 300 sidor

Titel: Frank Blå Naturkunskap 1a1, ISBN: 978-91-47-08538-5, 144 sidor

Om Författarna:

Frank Gul: Gunnar Björndahl och Leif Carserud

Frank Röd: Ann Löfving-Henriksson

Frank Blå: Robert Obing och Morgan Olsson

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy