Skip to main content

Gymnasiekemi - ger eleverna de bästa förutsättningarna för fortsatta studier i ämnet

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:29 CET

Serien Gymnasiekemi omfattar A- och B-böcker, Pluswebb till A-boken, lärarhandledningar på cd samt elevhandledningar på webben. Texterna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna att steg för steg ta till sig kemin. Ytterligare stöd för inlärningen är den nya Pluswebben till A-boken. Serien bäddar väl för fortsatta studier på universitet och högskola.

I ämnesplanen för GY2011 tillkommer analytisk kemi i kurs 1 och den organiska kemin läggs till största delen i kurs 2. Dessutom betonas kemins karaktär och arbetssätt i båda kurserna. Gymnasiekemi A behöver bara kompletteras med viss analytisk kemi för att passa GY2011.

Gymnasiekemi B uppfyller GY2011-kraven.

Båda lärarhandledningarna på cd har nya upplagor anpassade till GY2011.

Gymnasiekemi A
I Gymnasiekemi A vävs kursmomenten omsorgsfullt samman till en fungerande helhet så att eleven på bästa sätt förbereds för vidare studier. Antalet övningsuppgifter har utökats jämfört med föregående upplaga, och lösningarna är utförligare. Ett miljökapitel belyser aktuella miljöfrågor ur ett kemiskt perspektiv. Utblickar och Vetenskapsnytt är tänkta som bredvidläsning och fördjupar och kompletterar basfaktainnehållet i boken. Gymnasiekemi A börjar med den grundläggande kemin, som atomernas byggnad, kemisk bindning, reaktionsformler, substansmängd och stökiometri. Därefter följer syrabasreaktioner, oxidation och reduktion, elektrokemi och termokemi samt grunderna i organisk kemi. Särskild tonvikt har lagts vid att materialet ska vara en fullständig kemikurs också för dem som bara läser Kemi A. Det betyder att organkemin har fått ta plats, trots att den enligt gällande kursplan främst behandlas i B-kursen.

Gymnasiekemi B
Gymnasiekemi B utgör en mycket välbalanserad helhet av kursen, med analys som genomgående tema. Boken ger en stabil grund för fortsatta studier på universitet och högskola. Boken inleds med beräkningar på gaser, reaktionshastighet, kemisk jämvikt och fördjupning i syrabasreaktioner. Därefter tas metallföreningar och elektrokemi upp, och några av deras praktiska tillämpningar. Så följer den organiska kemin med fördjupad fakta om de organiska ämnenas egenskaper. Fokus har flyttats från det deskriptiva till mer av mekanismer. Olika metoder för kvalitativ och kvantitativ analys beskrivs i ett eget kapitel, men metoder tas också upp i de avsnitt där de hör hemma. Fyra kapitel handlar om livets molekyler, cellernas ämnesomsättning och arvets biokemi. Det sista kapitlet, om miljökemi, fokuserar på människan och miljön. Nytillskott sedan förra upplagan är lagar och förordningar för kemikaliehantering, toxikologi, hållbar energianvändning samt materialflöden.

Lärarhandledningar i ny upplaga anpassade för GY2011
I de nya upplagorna av lärarhandledningarna på cd har det omfattande materialet av demonstrationsförsök omarbetats, och ett urval lyfts fram. Nya elevlaborationer har tillkommit och de gamla är uppdaterade.

Innehåll:

- laborationer med riskbedömning

- miljö- och livsmedelsanalyser (Lärarhandledning B)

- demonstrationsförsök med didaktiska kommentarer

- övningsuppgifter

Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 300 sidor (lärarhandledning A) respektive 550 sidor (lärarhandledning B).

Gymnasiekemi Pluswebb
Pluswebben är ett komplement till läroboken som ökar elevernas möjligheter att lära sig kemi. Pluswebben tar tillvara mediets möjligheter: eleverna arbetar interaktivt, övar obegränsat och tillämpar det de lärt sig. Flera moment åskådliggörs med hjälp av animationer. Eleverna guidas stegvis genom övningarna och får återkoppling i form av utredande och noggrant förklarande svar. Syftet är att öka elevens förståelse av kemiämnet. Resultaten sparas så att eleverna själva kan följa sin utveckling och vara säkra på att du som är lärare ser vad de har gjort och hur det går för dem. Gymnasiekemi Plus är ett läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst – var de än befinner sig.

Du som är lärare abonnerar på en Pluswebb Lärarresurs. Där finns utöver elevernas övningsmaterial information som guidar dig till hur man använder webbens funktioner och hur du på ett enkelt sätt gör arbetet med Pluswebbarna till en del av din undervisning.

Vad innehåller Gymnasiekemi Pluswebb?
E-läromedlet följer samma kapitelupplägg som boken Gymnasiekemi och förstärker de moment som boken tar upp.

Alla kapitel innehåller:

• En kort målbeskrivning

• En sammanfattning av stoffet som presenteras i motsvarande kapitel i textboken

• Interaktiva övningar med återkoppling i form av utredande och noggrant förklarande svar

• Ett självtest

Gymnasiekemi A Pluswebb innehåller även:
• Animeringar som beskriver förlopp och laborationer med tillhörande kontrollfrågor

• Länkar till aktuella och relevanta hemsidor från myndigheter och organisationer inom kemiområdet

• Labbdemonstrationer

• Studieguide som stöd för elevernas arbete

Vad kan man göra i Gymnasiekemi Pluswebb?
Övningsuppgifterna, som är självrättande, ger eleven möjlighet att utveckla sin förståelse av sammanhang med direkt återkoppling efter varje fråga. Resultaten sparas så att eleven själv ser vad han/hon behärskar/behöver träna mer på. Eleven kan följa komplicerade förlopp i animationerna som ett komplement till texten i boken och testa sig själv på det. Eleven kan också hitta mer information i länksamlingen som stöd för projektarbeten och enskilda uppgifter.

Var kan eleven arbeta med Gymnasiekemi Pluswebb?
Med Gymnasiekemi Plus är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag Gymnasiekemi Pluswebb?
Gymnasiekemi Pluswebb säljs som 12 månaders abonnemang. Varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Läs gärna allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Gymnasiekemi A och B Online
De uppskattade e-läromedlen Gymnasiekemi A och B Online är tätt kopplade till läroböckerna och används flitigt för att underlätta inlärningen av kemi A och B. De innehåller begreppskartor, videofilmade demonstrationsförsök, animationer, "Fråga en kemilärare - mejla och du får svar!", och övningsuppgifter med svar, länktips m.m. Du kommer åt Gymnasiekemi Online på adressen www.liber.se/gymnasiekemi.

Läroböckerna Gymnasiekemi A och B finns inlästa hos Inläsningstjänst.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.