Skip to main content

Hälso- och sjukvårdsrätt - en introduktion för professionsutbildningar

Nyhet   •   Jan 16, 2018 14:33 CET

​Hälso- och sjukvårdsrätt

Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar.

Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för de delar av juridiken som avhandlar området. Den belyser även sjukvårdens bestämmelser om samverkan, i synnerhet med socialtjänsten, det vill säga anknytande bestämmelser inom andra rättsområden. I anslutning till varje kapitel finns instuderingsfrågor och lästips.

Regelsystemen är uppföljda fram till den 1 september 2017, men hänsyn har även tagits till den kommande nya kommunallagen (2017:725) som träder ikraft den 1 januari 2018 samt till det nya den dataskyddsförordningen (EU 2016/679) eller GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018.

Om författarna

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor i rättsvetenskap vid Malmö högskola, knuten till institutionen för kriminologi, samt avdelningarna för socialt arbete och rättsvetenskap vid Linné universitetet.

Lotta Wendel är jur. kand. och universitetsadjunkt vid Malmö högskola samt knuten till juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Lars Zanderin är fi l. lic. i statsvetenskap, fi l.dr i rättssociologi och universitetslektor (em.) i politologi vid Linnéuniversitetet samt knuten till Enheten för rättssociologi vid Lunds universitet.

Fakta om boken

Hälso- och sjukvårdsrätt
978-91-47-12698-9
Annika Staaf, Lotta Wendel, Lars Zanderin
Omfång: 144 sidor

Provläs

Beställ

Beställ recensionsexemplar via katrine.avermark@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy