Skip to main content

Hälsopedagogik - En specialskriven bok för GY 2011!

Nyhet   •   Nov 29, 2011 10:54 CET

En specialskriven bok för GY 2011!
"Hej! Vad betyder hälsa för dig?" så inleds Hälsopedagogik varefter fyra fallbeskrivningar följer med tillhörande diskussionsuppgifter. Det här är också de röda trådarna i boken: en engagerat skriven text fylld med praktiska övningar.

Hälsopedagogik är specialskriven för GY2011-kursen Hälsa/Hälsopedagogik inom Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet.

Målet för Hälsopedagogik är att göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv.

Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt. Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter.

Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Två separata kapitel fördjupar kunskaperna kring hälsopedagogiskt arbete och vad hälsopedagoger bör behärska för ett professionellt yrkesutövande.

Upplägget fokuseras på att engagera eleverna med praktiska övningar. Varje kapitel inleds med en elevaktiverande uppgift. Den kan vara i form av ett fall som analyseras, en test som läsaren ska genomföra enskilt eller i grupp eller en diskussionsuppgift.

Texten varvas sedan med ytterligare elevövningar som bidrar till reflektioner över fakta som framkommit. Varje kapitel avslutas med övningar som fördjupar kunskaperna. Dessutom finns en sammanfattning som både kan inleda och avsluta kapitlet. För att underlätta inläsningen finns marginalord utsatta vid texten.

Om Författarna: Liselotte Ohlson är idrottslärare och har lång erfarenhet från ledarutbildning inom fritidssektorn.

Titel: Hälsopedagogik, ISBN: 978-91-47-10369-0, 288 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy