Skip to main content

Imse, Vimse och Spindel Essike Dessike Luntan Tuntan Ällinge Vällinge Vattenspruta - Ny serie med läsförståelse

Nyhet   •   Nov 11, 2011 15:45 CET

Ny serie med läsförståelse! Redan från start kan eleverna arbeta med böckerna på egen hand när de behöver extra uppgifter i svenska. I de senare böckerna tränar eleverna olika lässtrategier i enlighet med Lgr 11.
Imse - innehåller enkla, ljudenliga ljud med högst tre bokstäver. Passar för elever som håller på att lära sig läsa.
Vimse - innehåller enkla ljudenliga ord med högst fem bokstäver. Passar för de elever som kan alla bokstäver.
Spindel - innehåller enkla men lite längre ljudenliga ord, t. ex pluralform och bestämd form. Passar för elever som kan läsa enkla texter.
Essike, Dessike, Luntan, Tuntan är fristående fortsättning på Imse, Vimse, Spindel. Här är fokus på olika typer av läsförståelse ännu mer tydlig. I samband med läsningen tränar eleverna och många andra viktiga delar av språket.

Imse - innehåller enkla, ljudenliga ljud med högst tre bokstäver. Passar för elever som håller på att lära sig läsa.

Vimse - innehåller enkla ljudenliga ord med högst fem bokstäver. Passar för de elever som kan alla bokstäver.

Spindel - innehåller enkla men lite längre ljudenliga ord, t. ex pluralform och bestämd form. Passar för elever som kan läsa enkla texter.

Essike - innehåller enkla ljudenliga ord och ord med dubbelteckning, ck och ng-ljud. Eleverna visar att de läst och förstått genom att dra streck, ringa in, stryka över/under och skriva bokstäver. I Essike finns även övningar där eleverna skriver innehållet, ibland även med egna ord. Essike passar för barn som kan läsa korta texter och redovisa ett innehåll.

Dessike - innehåller mer varierade texter och uppgifter än Essike, samt ord med dubbelteckning, ck- och ng-ljud. Eleverna visar att de läst och förstått genom att dra streck, ringa in, stryka över/under och skriva bokstäver, ord och meningar. I en del övningar får eleverna läsa texter och reflektera över innehållet, ibland även med egna svar. Dessike passar för barn som kan läsa lite mer text och på ett varierat sätt redovisa ett innehåll.

Luntan innehåller övningar som tränar många viktiga delar av språket i samband med läsningen, bl.a. ordkunskap, ordkategorier, meningsbyggnad samt flera uppgifter där det finns plats för elevens egna reflektioner.

Luntan passar för elever med god läsförmåga.

Tuntan innehåller ord med icke ljudenlig stavning, t. ex ord som börjar med tre konsonanter. Tuntan består till stor del av faktatexter med tillhörande läsförståelsefrågor och ger eleverna stort utrymme att reflektera över innehållet.

Tuntan passar för elever med god läsförmåga/läsförståelse.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy