Skip to main content

Inklusion och exklusion

Nyhet   •   Aug 17, 2012 11:13 CEST

Är social integration möjlig – eller ens önskvärd? I den här boken argumenteras för ett paradigmskifte inom samhällsvetenskapen – från den tidigare dominerande tanken om social integration till ett fokus på inklusion/exklusion. Det handlar nämligen om att vi alla kontinuerligt ingår i samhället, men samtidigt är antingen inkluderade i eller exkluderade ur ett otal olika delar i samhället.

Vårt samhälle skiljer sig från tidigare samhällen genom att inte ha en vertikal (uppifrån-och-ned) skiktning av samhället som helhet, utan en funktionell differentiering. Författaren visar hur man kan ha stor nytta av formanalys och systemteori i studiet av samhället. Han tar också upp paradoxen att vi å ena sidan har att göra med en global värld – en enda värld, en kommunikativ enhet – och å andra sidan en mosaik av sociala nätverk och grupper som präglas av skillnader och mångfald. Hur går det ihop?

Det här är en bok för dig som vill ta del av sociologiska perspektiv på, och reflektera kring vad som menas med, likhet respektive olikhet och vad det innebär att vara delaktig i sociala sammanhang respektive leva i ”utanförskap”. Vem är till exempel ”främling” i ett globalt, mångkulturellt samhälle? Och hur kan samhället hantera mångfaldsfrågor?

Läs ett utdrag ur boken här!

Köp boken här!

Om författaren
Jan Inge Jönhill är docent i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Han arbetar också med forskning vid Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola. Han forskar sedan flera år med inriktning på organisation och ledning och frågor kring inklusion/exklusion och kulturell mångfald.

Kontakt:
Förläggare: Johan Lindgren, johan.lindgren@liber.se, 040-25 86 67
För recensionsexemplar kontakta Sofie Breslin, sofie.breslin@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.