Skip to main content

Internationell ekonomi - en värld i förändring

Nyhet   •   Nov 23, 2011 16:20 CET

Världens länder kommer allt närmare varandra! I denna lärobok har du aktuella, lättillgängliga faktatexter, kryddade med belysande exempel från världsekonomin. Till varje kapitel finns väl fungerande övningar av olika slag.

Internationell ekonomi Fakta och Övningar lämpar sig för kursen Internationell ekonomi.

Internationell ekonomi - en värld i förändring ger en verklig förståelse för hur den globala ekonomin fungerar, såväl den reala som den finansiella ekonomin, på mikro- och makronivå.

Internationell ekonomi har länge främst förknippats med utrikeshandel i varor. På senare tid har frågor kring handeln i tjänster och rent finansiella transaktioner hamnat alltmer i fokus, något som också uppmärksammats.

I den nya upplagan av boken kan du läsa om BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), de globala miljöfrågorna, Sveriges ekonomi i världen och de sårbara finansiella globala marknaderna. Tabeller sifferuppgifter, fakta och exempel har uppdaterats och nya övningar har tillkommit.

Till läroboken hör även ett utförligt lösningshäfte och en fyllig lärarhandledning (inkl. cd) innehållande pedagogiska tips, OH-underlag, faktablad, exempel på studieplan och lokal arbetsplan, kursmål och betygskriterier. På cd:n finns provuppgifter inklusive lösningar, fem stora praktikfall inklusive lösningar och ett antal artiklar att användas vid prov eller i undervisning.

Den kombinerade fakta- och övningsboken är i första hand skriven för kursen Internationell ekonomi inom gymnasieskolan och komvux. Läromedlet passar också bra för företagsintern utbildning och självstudier.

Internationellt författarteam!
Läromedlet är skrivet av ett internationellt författarteam med erfarenhet från såväl handel som finansiella marknader och främmande kulturer.
Cege Ekström är lärare och ekonom med många internationella kontakter och erfaren läromedelsförfattare. Duncan Cameron är brittisk affärskonsult och lärare. Leif Holmvall är kanadensisk medborgare, egenföretagare, fackboksförfattare och exportutbildare. Björn Uhlin är nationalekonom, internationell bankman och uppskattad utbildare.

För mer information:
Annika Callerud, marknad, gy/vux  Tel: 08-6909044, e-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy