Skip to main content

J2000 Affärsjuridik

Nyhet   •   Nov 25, 2011 15:20 CET

J2000 Affärsjuridik behandlar vardagsnära juridiska frågor ur företagarens synvinkel. Varje kapitel innehåller en faktadel och en uppgiftsdel med tillämpningar.

Läromedlet är anpassat till GY 2011.

Fakta - med exempel, figurer och dokument
Faktadelarna inleds med praktikfall och frågeställningar att fundera på inför läsningen av kapitlet. I anslutning till faktatexten finns exempel samt verkliga rättsfall som förklarar, förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på färdiga affärsjuridiska dokument ger en praktisk koppling. I den löpande texten görs också hänvisningar till lagparagrafer. Figurer och tablåer bidrar till helhetssynen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.

Fördjupningar och informationstips
Insprängda i kapitlen finns praktiska råd under rubriken Att tänka på och Tips från affärsjuristen. Löpande i texten har dessutom fördjupande faktarutor lagts in. I slutet av varje faktadel finns hänvisning till aktuella webbplatser samt en förteckning över i kapitlet berörda lagar.

Uppgifter - av olika slag
Uppgiftsdelarna inleds med rätt/felfrågor för repetition och diskussion. Därefter följer juridiska problem som anknyter till de inledande berättelserna och behandlar de väsentliga delarna av kapitlet. Dessutom finns uppgifter som innebär tolkning och upprättande av juridiska dokument.

Problem i företaget och rättsfall
I slutet av uppgiftsdelarna finns ett avsnitt under rubriken Problem i företaget med frågeställningar som en affärsjurist kan ställas inför. Vidare hittar man under rubriken Hur skulle du döma? uppgifter som utgår från autentiska rättsfall, där man kan jämföra sin egen bedömning av fallet med det beslut som en domstol har tagit. Slutligen finns under rubriken Sök svaret problem där man ska hitta svaret i rätt lag.

Tre block och valfri ordning
Kapitlen kan i princip läsas i valfri ordning. Det första kapitlet ger dock en orientering om avtalsrätt som kan underlätta förståelsen av de följande kapitlen. Boken är uppdelad i tre block: Verksamhetens grunder, Lån och betalningsansvar samt Skydd för marknad och miljö. I varje block finns ett kapitel som kan ses som ett fördjupningskapitel.

Block 1
1. Avtalsrätt

2. Affärsavtal och hyresavtal

3. Köprätt

4. Associationsrätt

5. Rättsordning och tvister

Block 2
6. Kredit- och panträtt

7. Utsökningsrätt

8. Konkursrätt

9. Skadeståndsrätt

Block 3
10. Immaterialrätt

11. Marknadsrätt

12. Ansvar för produkt och miljö

13. Internationella regler och etik

Lösningar med lagtextutdrag samt fyllig lärarhandledning
J2000 Kommentarer och lösningar innehåller utförliga lösningsförslag, kommentarer samt lagrumshänvisning. I flertalet fall återges berörd lagtext. Lärarhandledningen med cd innehåller bl.a. planering och metodik, kapitelgenomgångar, OH-bilder, PPT-presentationer, rättsfall, blanketter och extra-/provuppgifter.

J2000 Affärsjuridik är ett utbildningsmaterial främst avsett för kursen Affärsjuridik på gymnasiet, komvux, KY och annan vuxenutbildning.

Som komplement finns Lagsamling i rättskunskap, privatjuridik och affärsjuridik.

Faktaboken finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om Författarna: Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är civilekonomer, samhällsvetare och lärare. De har skrivit ett flertal läromedel i ekonomi och juridik. Dan Ogvall är chefsrådman. Claes Pettersson är advokat och affärsjurist.

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy