Skip to main content

​Juridik för lärare

Nyhet   •   Jan 11, 2017 10:00 CET

Varje dag ställs förskollärare och lärare inför juridiska frågor. Det kan handla om tillsynsansvar, rätten att omhänderta en elevs mobil under en lektion eller vad som gäller för elevers inflytande över sin skolgång. Juridik för lärare ger tydliga och överskådliga svar på sådana frågor.

Boken redogör för regler kopplade till förskollärarens och lärarens roll som tjänsteman, regler om handläggning samt offentlighet och sekretess. De centrala reglerna i skollagen, som handlar om skolplikt, barns och elevers utveckling mot målen, trygghet och studiero samt inflytande, presenteras ingående. Kränkande behandling och diskriminering har fått ett eget kapitel. Bokens avslutande del handlar om vårdnadshavares och föräldrars beslutanderätt och rätt till information.

Om författarna

Författarna är samtliga verksamma vid juridiska institutionen vid Umeå universitet och har bred erfarenhet av undervisning i skoljuridik, både för rektorer och lärare.


Fakta om boken
Juridik för lärare
978-91-47-11297-5
Anderz Andersson, Viola Boström, Sara Lyrenäs, Nina Nilsson Rådeström, Lina Sidenhag


Bläddra i ett provex här 

Beställ boken här 

För recensionsexemplar kontakta Anna Norgren, anna.norgren@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy