Skip to main content

Kemiboken-serien - Kemiboken i ny tappning

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:36 CET

Kemiboken-serien kommer i ny tappning och har genomgått en omfattande omarbetning! Den rena kemin tillsammans med experimentet står i centrum! Faktarutor har tagits bort till förmån för mer ingående förklaringar på svåra moment. Förutom en omfattande omarbetning av gamla upplagan (två nya författare har tillkommit) har boken givetvis anpassats till GY 2011 med bl.a. ett nytt kapitel i analytisk kemi. Kemiboken vänder sig nu till en bredare grupp av elever, både på naturvetenskapligt och tekniskt program.

I ämnesplanen för GY 2011 tillkommer analytisk kemi i kurs 1 och den organiska kemin läggs till största delen i kurs 2. Dessutom betonas kemins karaktär och arbetssätt i båda kurserna. Kemiboken 1 kommer nu i ny upplaga, anpassad till GY 2011. Kemiboken 2 kommer i ny upplaga 2012 och tills dess kan Kemiboken B användas. Kemiboken A kan användas med visst tillägg av analytisk kemi.

Kemiboken 1
Stoffet är rikhaltigt och ger möjlighet till anpassning efter programinriktning och intresse. Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. I slutet av boken finns ett urval av laborationer. För att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel. Kemiboken 1 är anpassad till nya ämnesplanen.

Kemiboken A
Stoffet är rikhaltigt och ger möjlighet till anpassning efter programinriktning och intresse. Med experiment, många vardagsanknytningar och en berättande språkstil blir kemin verklighet för eleverna. Avsnitt och uppgifter av fördjupande eller svårare karaktär är markerade. Varje kapitel innehåller intressant bredvidläsning. Det är en stor fördel för både elever och lärare att ha allt material till kursen i en och samma bok. I slutet av boken finns därför ett urval av laborationer och arbetsövningar. För läraren och den intresserade eleven finns mer övningar att ladda ner. Kemiboken A innehåller grundläggande begrepp som atomernas byggnad, kemisk bindning, syror och baser, oxidation och reduktion samt kolföreningarnas kemi. Dessutom behandlas energi och förbränning, kretslopp och atmosfärens kemi. För att boken ska ge eleverna en god grund för fortsatta kemistudier, förklaras stökiometri och formelskrivning ingående med många lösta exempel.

Kemiboken B
Kemiboken B är uppbyggd på samma sätt som A-boken, och innehåller tio kapitel. Boken inleds med ett resonemang om partiklars egenskaper och hur detta avgör vilka analysmetoder man väljer för olika ämnen. Därefter får man lära sig vad som styr riktningen och hastigheten hos en kemisk reaktion, och vad som påverkar kemiska jämvikter. Nästföljande kapitel är tillägnat vattlösningars kemi och här introduceras eleven bland annat till syrabasjämvikter och olika buffertsystem. I redox- och energikapitlet tränas eleven i beräkningar och resonemang kring elektronövergångar. Den organiska kemin är omfattande; förutom rent deskriptiv kemi handlar avsnitten om hur man analyserar organiska ämnen och hur de reagerar med varandra, med tyngdpunkt på olika reaktionsmekanismer. Den sista tredjedelen av boken är ägnad livets molekyler och reaktioner. Först introduceras biomolekylerna, därpå följer resonemang kring energiomsättningar, med enzymsystem, fotosyntes och cellandning som viktiga hörnstenar. I allra sista kapitlet beskrivs arvets molekyler, replikation, transkription och translation. Boken avslutas med en beskrivning av hur man analyserar DNA och RNA.

Lärarhandledningarna
Lärarhandledningarna innehåller:

- Kemididaktiska aspekter (endast A)

- Utförliga didaktiska kommentarer till elevbokens teoriavsnitt och laborationer

- Riskbedömningar till försök och laborationer (det senare endast i A)

- "Hört i klassrummet"

- Fördjupning och inblickar i kemins historia

- Praktiska tips till laborationerna i boken

- Laborationer (andra än i böckerna)

- Svar till arbetsövningarna i elevboken

- Arbetsövningar med svar (andra än i böckerna)

- Övningsuppgifter med svar (andra än i böckerna)

Kemibokens webbplats innehåller underlag för riskbedömning av laborationer/demonstrationsförsök, stamträd, titrerkurvor samt underlag för laborationer och arbetsövningar.

Kemiboken A och B finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om Författarna: Birgitta Lindh tilldelas 2009 års undervisningspris i kemi till Svante Arrhenius minne
Birgitta Lindh, medförfattare till Kemiboken, prisas med motiveringen: "För sitt mångåriga och mångsidiga engagemang i allt vad kemisäkerhet och kemiundervisning heter. Hon har fått många elever att gå igång på kemiämnet".

Gunnar Starck-medaljen 2009 till Monika Larsson
Monika Larsson, medförfattare till Kemiboken, prisas för "att under många år varit en inspirerande och mycket engagerad kemi- och naturkunskapslärare."

Monika är den nionde Liberförfattaren som fått Gunnar Starck-medaljen av Svenska Kemistsamfundet. Den delas ut varje år sedan 1964 för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Den som första gången fick medaljen var den legendariske kemilektorn Gunnar Starck. Han fick den bl.a. för sina utomordentligt värdefulla insatser som inspirerande kemilärare och läroboksförfattare.

Titel: Kemiboken 1, ISBN: 978-91-47-08568-2, 332 sidor

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy