Skip to main content

Kriminologiska metoder och internet

Nyhet   •   Jan 26, 2017 10:00 CET

Den här boken presenterar nya analytiska redskap för att analysera kriminologiska fenomen på internet. Bidragen handlar om hur forskaren eller studenten bäst analyserar ett flertal aktuella fenomen: skolskjutares online-narrativ, diskussionstrådar på Flashback, videoklipp på YouTube samt emoticons och emojis som interaktionsledtrådar. Boken granskar även hur man kan samla in empiri genom att använda webbenkäter. Genom hela antologin diskuteras de nya etiska dilemman som uppstår när forskaren vill använda empiriskt material som finns på webben.

I dag äger mycket av vårt vardagsliv rum på internet. I och med den teknologiska utveckling som Web 2.0-tekniken inneburit har också många nya kriminologiska forskningsområden vuxit fram. Sociala medier och webbplatser som YouTube och Facebook, samt olika diskussionsforum på internet, innebär ett närapå oändligt forskningsfält. Hur kan vi då studera fenomen på internet? Vilka forskningsmetoder finns det för att komma åt den empiri som finns på webben? 

Kriminologiska metoder och internet riktar sig främst till forskare och studenter i kriminologi, men likväl till alla andra som är intresserade av att lära sig mer om forskningsmetoder för att studera fenomen på internet.

Om författarna

Författarna är verksamma vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Malmö högskola och Chalmers tekniska högskola och har många års erfarenhet av kriminologiskt relaterad forskning om fenomen på internet.

Provläs här

Beställ boken här

Beställ utvärderingsexemplar genom anna.norgren@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy