Skip to main content

Lärande och utveckling - Lärande och utveckling är framtagen för GY 2011!

Nyhet   •   Nov 29, 2011 10:50 CET

Lärande och utveckling är framtagen för GY 2011!
Lyhördhet, medkänsla och respekt för andras värde – det är ledorden för Lärande och utveckling. Här skildras människors lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen. Teorier om lärande och utveckling beskrivs, liksom hur man kritiskt söker, bearbetar, värderar och använder information från olika sorters källor.

"Våra kontakter med andra har stor betydelse för hur vårt lärande utvecklas. Föräldrar, lärare, kompisar och andra kan ge stöd och hjälp, men de kan även fungera som inspiratörer, förebilder och motivationsstärkare. Det kan handla om att lära sig någonting nytt, att utveckla sig inom någon sport eller att förbättra sina prestationer inom någon annan verksamhet. Vi lär oss alltså i samspel med andra, både genom vad de säger och genom deras handlingar."

Så inleds Lärande och utveckling och detta är också den röda tråden genom boken – mänskliga möten och människors personliga utveckling. Boken skildrar människors livslånga lärande och växande utifrån skilda livsvillkor och samhällen.

Varje kapitel inleds med en uppgift eller övning som aktiverar eleverna redan från start. Därefter varvas texten med diskussionsuppgifter, olika sorters övningar och fallbeskrivningar med tillhörande uppgifter. Syftet med fallbeskrivningarna är att inspirera till reflektioner och diskussioner kring ämnets grundbegrepp och olika yrkesroller.

I slutet av kapitlen finns en sammanfattning av texten som både kan inleda och avsluta arbetsområdet. För att underlätta inläsning finns marginalord utsatta.

Om Författarna: Britt-Inger Olsson är gymnasielärare i barn- och fritidsämnen och psykologi, samt specialpedagog och lärare på högskolan i specialpedagogik. Kurt Olsson är gymnasielärare i filosofi, religionskunskap och svenska.

Titel: Lärande och utveckling, ISBN: 978-91-47-10351-5, 224 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy