Skip to main content

Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik

Nyhet   •   Nov 03, 2011 12:05 CET

Den här lagtextsamlingen omfattar ett mycket stort antal författningar - inte bara inom den specifika skoljuridiken utan också inom andra rättsområden som berör skolans och förskolans verksamhet. Den är avsedd att vara praktiskt taget heltäckande för det behov av tillgång till författningstext som finns hos dem som är yrkesverksamma inom skolområdet. Förutom såväl 1985 års skollag som den nya skollagen (2010:800) och där tillhörande författningar, omfattar denna lagtextsamling till exempel den nya offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling, socialtjänstlagen, skadeståndslagen och delar av föräldrabalken och brottsbalken.

Om Författarna: Peter Skoglund är universitetslärare vid Linnéuniversitetet, där han bl.a. är ansvarig för den juridiska delkursen inom rektorsprogrammet. Annika Staaf är jur.kand. och fil. dr i rättssociologi samt universitetslektor på enheten för socialt arbete vid Malmö Högskola. Lars Zanderin är fil. lic. i statsvetenskap, fil. dr. i rättssociologi och universitetslektor i politologi (em.) vid Linnéuniversitetet.

Fakta om böckerna:
Titel: Libers lag- och avtalstexter i skolans juridik, ISBN: 978-91-47-09595-7, Rek. Internetpris: 350 kronor exkl. moms

Information:
carin.laurin@liber.se, 040 25 86 87. För recensionsexemplar kontakta Jenny Söderqvist, jenny.soderqvist@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy